برنامه رادیویی زنده دکتر شمشیری

دکتر شمشیری شهریور ۱۴, ۱۳۹۵ ۰

دوشنبه ۱۵ شهریور ۹۵ برنامه ذره بین رادیو تهران

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۴۵

موج اف ام ۹۴ برای تهران /// شهرستانها موج AM1332

موضوع : بررسی شایعترین علل جدایی همسران و ارائه راهکارها

فرستادن دیدگاه »