برنامه رادیویی زنده دکتر شمشیری

دکتر شمشیری مهر ۲۸, ۱۳۹۵ ۰
برنامه رادیویی زنده دکتر شمشیری

شنبه ها ، ۱ و ۸ و ۱۵ و ۲۲ آبان ۹۵

موضوع : اعتیاد و نقش آن در رابطه زوجین

ساعت ۱۱ – ۱۱:۴۵

موج اف ام ۹۴ تهران

شهرستانها : AM1332

فرستادن دیدگاه »