انواع افسردگی

دکتر شمشیری مرداد ۲۰, ۱۳۹۶ ۰

افسردگی انواع مختلفی دارد. افسردگی تک قطبی، افسردگی دوقطبی، افسردگی فصلی، افسردگی اتیپیک، افسردگی پس از زایمان، افسردگی بعد بیمارهای جسمی و روانشناختی یا مصرف دارو و مواد، افسردگی افسرده خویی، افسردگی تهییجی و….. بنابراین برای درمان آن باید توسط متخصص حاذق شناسایی و بسته به نوع افسردگی درمان شود.

فرستادن دیدگاه »