خرده نکات فرزند پروری ۱

دکتر شمشیری آبان ۱۲, ۱۳۹۶ ۰

مریم حاجی اسماعیل زاده، فوق لیسانس روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
علل مشکلات رفتاری کودکان…بخش نخست
بسیاری از والدین با این شکایت به کلینیک مراجعه می کنند که علی رقم همه ی تلاش هایی که برای تربیت مثبت فرزندانشان انجام می دهند ، شاهد بدرفتاری آن ها هستند .
والدین کودکانی که لجبازی می کنند ، نافرمانند .قشقرق بپا می کنند ، ناسزا می گویند ، پرخاشگری می کنند، مسواک نمی زنند و… اغلب در برابر این گونه رفتارها احساس سردرگمی و بلا تکلیفی می کنند و اعتماد به نفس خود را در اصلاح رفتار فرزند خود از دست می دهند.
برای تغییر رفتارهای نامطلوب کودکان ، ابتدا می بایست والدین را با علل مشکلات رفتاری کودکان آشنا کرد .
در این مختصر، به” برخی” دلایل مشکلات رفتاری کودکان اشاره می شود .
۱٫پاداش های اتفاقی برای بدرفتاری
۲٫الگو سازی از طریق مشاهده ی رفتار دیگران
۳٫استفاده ی غیر موثر از تنبیه
۴٫نادیده گرفتن رفتار مطلوب
۵٫ تله ی نردبانی
۶٫ دادن پبام های هیجانی
۷٫ مشکلات قانون گذاری و دستور دادن
در بخش های بعدی درمورد هریک به تفصیل سخن خواهیم گفت.

فرستادن دیدگاه »