تور زیارتی سوریه تور ارزان بلغارستان تور ارزان قشم تور کربلا از مشهد تور تبریز از اصفهان تور مشهد با قطار فدک تور لحظه آخری عتبات تور ازمیر از تبریز خیام گشت تور لحظه آخری کربلا

رابطه زناشویی ۱

پیش از دیدن تصاویر، حتما سربرگ انواع حالات زناشویی مطالعه گزدد

 

Erotic V position  -۱

Rocking Horse sex position  -۲

Catherine Wheel sex position -3

Glowing Triangle position -4

X-Rated sex positionis -5

Nirvana – karmasutra sex position -6

padlock – karmasutra sex position -7

Slide – karmasutra sex position -8

Ape – karmasutra sex position -9

Butterfly – karmasutra sex position -10

Ascent to Desire – karmasutra sex position -11

Balancing Act – karmasutra sex position -12

Splitting Bamboo – karmasutra sex position -13

Curled Angel (aka Anjou-style) – karmasutra sex position -14

Bridge – karmasutra sex position -15

Clip – karmasutra sex position -16

Close-up – karmasutra sex position -17

Double Decker – karmasutra sex position -18

Seduction – karmasutra sex position -19