عشق و انواع آن

اشترنبرگ، در نظریه مثلث عشق، عشق را به سه بخش تقسیم میکند: میل/صمیمیت/تعهد

میل: به انگیزه هایی اشاره دارد که به عشق رهنمون میشود مثل جذابیت یا خودشکوفایی و در عین حال بسیاری از هیجانات را نیز شامل میشود مانند شرم و تحسین و اشتیاق (مولفه هیجانی عشق)

صمیمیت : به رفتارهایی اطلاق میشود که نزدیکی عاطفی را افزایش میدهد مثل حمایت ودرک متقابل، سهیم کردن خود، فعالیت و داراییهایمان با همدیگر( مولفه رفتاری عشق)

تعهد : قصد هوشیارانه واراده برای تفاهم و توافق و حفظ آن در آینده ( مولفه شناختی عشق)

البته انواع دیگر عشق مثل عشق ناگهانی/ یک سویه/ زنده به گور شده/مانیایی و غیره هم وجود دارد که در این مقوله نمیگنجد.

باورهای غلط در خصوص عشق در رابطه زناشویی ( قبل و بعد ازدواج):

– عشق بر همه مشکلات غلبه خواهد کرد!

– عشق همه نیازهای ما را درک و برآورده میسازد!

– عشق مرده را زنده میکند!

– بدون عشق، زندگی معنی ندارد!

– عشق، اساس ازدواج است!

– و…..

ذکر ۴ نکته الزامی است: اولا عشق برای ازدواج لازم است ولی کافی نیست دوما نوع عشق کامل بسیار به ندرت شکل میگیرد و بیشتر در رمانهای عاشقانه و فیلم ها دیده میشود نه زندگی واقعی سوما عشق میتواند در مسیر زندگی توسط عوامل مختلف کم رنگ یا پررنگ شود و هیچگونه سیر ثابتی ندارد و حتی با وجود آن در اول ازدواج، مسیر آینده آن قابل پیش بینی نیست بنابراین نباید حساب قطعی روی آن باز کرد چهارما انسان بجز ابعاد روانشناختی مثل عشق، ابعاد معرفت شناختی و هستی شناختی هم دارد و ابعاد روانشناختی فقط پل ارتباط بین دو بعد دیگر است و باروری و پختگی آن به تنهایی چندان موثر نیست.

 

              انواع عشق

          میل

      Passion    

      صمیمیت   

  Intimacy  

        تعهد

Commitment 

                   مثال

فقدان عشق  NO LOVE                         

ضعیف

ضعیف

ضعیف

زندگی روزانه با مردم عادی

عشق دوستانه              LIKING LOVE    

ضعیف

قوی

ضعیف

رابطه با دوستان صمیمی

عشق شهوانی                        INFATUATION LOVE                      

قوی

ضعیف

ضعیف

رابطه جنسی با فردی بر پایه فریب یا پول

عشق پوچ                 EMPTY LOVE

ضعیف

ضعیف

قوی

در افراد با طلاق عاطفی از هم

عشق خیال انگیز   ROMANTIC LOVE

قوی

قوی

ضعیف

در زوج های تازه شکل گرفته

عشق مشفقانه      COMPASSIONATE LOVE

ضعیف

قوی

قوی

در زوجهای راضی از هم که بدلیل طولانی بودن زمان ارتباط، جاذبه جنسی در آنها نسبت به هم کم رنگ شده

عشق ابلهانه           FATUOUS LOVE

قوی

ضعیف

قوی

در افرادی که با داشتن یک عنصر مشترک قوی( مثل همشهری بودن یا هم دین بودن) حتی بدون شناخت از هم تمایل به ازدواج با هم دارند

عشق کامل    CONSUMMATE LOVE

قوی

قوی

قوی

عشق کمیاب!!!

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.