پروستات و مسایل جنسی

قبل از خواندن این مطلب، سربرگ سالمندی و رابطه زناشویی  مطالعه گردد.

بزرگی خوش خیم پروستات سبب یک عده علائم ادراری مزاحم می شود ولی میزان شیوع اختلالات جنسی در مردان مبتلا به بزرگی خوش خیم پروستات تقریبا دو برابر مردان عادی است. درمان اختلالات جنسی در مردان مبتلا به بزرگی خوش خیم پروستات پیچیده است.

بزرگی خوش خیم پروستات جزو فرایند طبیعی زندگی مردان است. همانطور که با افزایش سن، موهای مرد سفید شده و دوربین می شود، پروستات وی نیز بزرگ می شود، یعنی تقریبا هیچ مردی را فراری از بزرگی خوش خیم پروستات نیست ولی این مشکل شدت و ضعف دارد. از هر سه نفر مرد یک نفر آن در طول زندگی پروستات خود را عمل جراحی می کند. هشت درصد مردان ۴۰-۳۱ سال، ۵۰ درصد مردان ۶۰-۵۱ سال، ۷۰ درصد مردان ۷۰-۶۱ سال و ۹۰ درصد مردان ۹۰-۸۱ سال دارای بزرگی خوش خیم پروستات هستند. خود اختلالات جنسی هم در مردان و هم در زنان نسبتا شایع هستند. حدود یک سوم مردان در طول زندگی از یکی از اختلالات جنسی در رنج خواهند بود. بزرگی خوش خیم پروستات سبب یک عده علائم ادراری مزاحم می شود، مثل تکرر ادرار، سوزش ادرار، تکرر ادرار شبانه، تاخیر در شروع ادرار کردن و جریان ادرار ضعیف و باریک. مردانیکه مبتلا به بزرگی خوش خیم پروستات هستند، میزان شیوع اختلالات جنسی در آنها بیشتر است. ولی خود بزرگی خوش خیم پروستات سبب افزایش انواع بخصوصی از اختلالات جنسی می شود. در مردانیکه بعلت بزرگی خوش خیم پروستات دارای علائم ادراری هستند، میزان اختلال نعوظ ۴۹ درصد است که ۱۰ درصد آن اختلال نعوظ کامل می باشد. در این مردان میزان شیوع اختلالات انزال ۴۶ درصد است که در ۵ درصد آنها فقدان کامل انزال وجود دارد. میزان اختلالات جنسی و اختلالات انزال رابطه بسیار نزدیکی با سن بیمار و شدت علائم ادراری دارد. هر قدر سن بیمار بیشتر و شدت علائم ادراری بیشتر باشد، احتمال وجود اختلالات جنسی نیز بیشتر است. میزان شیوع اختلالات جنسی در مردان مبتلا به بزرگی خوش خیم پروستات تقریبا دو برابر مردان عادی است.
اختلالات جنسی در مردان مبتلا به بزرگی خوش خیم پروستات دارای سه منشاء می باشد:
• بزرگ شدن خود پروستات
• درمانهای داروئی بزرگی خوش خیم پروستات
• درمانهای جراحی بزرگی خوش خیم پروستات
اثرات بزرگ شدن پروستات بر عملکرد جنسی مردان
در مردان آلت تناسلی دارای دو جسم غاری است که سرشار از عضلات صاف می باشند. هرگاه عضلات صاف متسع یا گشاد شوند، جریان خون ورودی به آلت تناسلی بیشتر شده و سبب نعوظ در مردان می شود و هر گاه عضلات صاف منقبض شوند، سبب خروج خون از آلت تناسلی شده و حالت شلی آلت تناسلی ایجاد می شود. این مهمترین مکانیسم نعوظ در مردان است و با استفاده از داروهای مختلف می توان انبساط یا انقباض عضلات صاف موجود در آلت تناسلی را تغییر داد. پروستات حاوی یک کپسول می باشد که سرشار از عضلات صاف است. شما می توانید پرتقال را تجسم کنید که پوست پرتقال به عنوان کپسول پروستات عمل می کند. در بزرگی خوش خیم پروستات تعداد عضلات صاف موجود در کپسول پروستات ازدیاد پیدا می کنند و با انقباض خود سبب مسدود شدن گردن مثانه شده و تخلیه مثانه را با مشکل مواجه می کنند. در بدن انسان عضلات صاف دارای گیرنده های آلفا می باشند. هرگاه این گیرنده های آلفا تحریک شوند، عضله صاف منقبض می شود و هرگاه این گیرنده های آلفا مهار شوند، عضله صاف منبسط می شود. جدار عروق در بدن انسان سرشار از عضلات صاف با گیرنده های آلفا هستند. در بیمارانیکه دارای فشار خون می باشند، اگر داروئی تجویز کنیم که گیرنده های آلفا را مهار کند، سبب اتساع عروق شده و فشار خون بیمار کاهش پیدا می کند، از این مکانیسم برای درمان فشار خون استفاده می شود. غرض از توضیح فیزیولوژی فوق این است که در بزرگی خوش خیم پروستات نه تنها تعداد عضلات صاف موجود در کپسول پروستات زیاد می شود، بلکه فعالیت گیرنده های آلفا نیز افزایش می یابد و سبب انسداد گردن مثانه می شود. با افزایش فعالیت گیرنده های آلفا، عضلات صاف موجود در اجسام غاری نیز منقبض شده و سبب شلی آلت تناسلی و اختلال نعوظ می شوند.
اثرات درمان داروئی بزرگی خوش خیم پروستات بر عملکرد جنسی
برای درمان داروئی بزرگی خوش خیم پروستات از دو گروه دارو استفاده می شود:
• داروهائیکه سبب مهار گیرنده های آلفا در کپسول پروستات شده و با انبساط عضلات صاف موجود در کپسول پروستات سبب باز شدن گردن مثانه و آسان شدن تخلیه مثانه می شوند. در حالت طبیعی وقتی انزال روی می دهد گردن مثانه بصورت خودکار بسته شده و سبب می شود که مایع منی بیرون بریزد. گردن مثانه سرشار از عضلات صاف با گیرنده های آلفا است. وقتی با تجویز دارو گیرنده های آلفا مهار می شوند، گردن مثانه در حین انزال باز باقی مانده و منی راه نزدیک را انتخاب کرده و به عوض اینکه از طریق مجرای ادرار به بیرون بریزد به طرف عقب به داخل مثانه رفته و ایجاد انزال پسگرد را می کند. در اینگونه مردان در پایان نزدیکی یا اصلا منی خارج نمی شود و یا اینکه فقط چند قطره منی خارج می گردد.
• داروهائیکه سبب مهار گیرنده های آلفا در کپسول پروستات می شوند بیشتر جنبه تسکینی داشته و اثر درمانی ندارند. برای درمان لازم است داروئی تجویز شود که در دراز مدت سبب کوچک شدن پروستات گردد. بزرگی پروستات بشدت تحت تاثیر هورمون تستوسترون می باشد. در حقیقت مردانیکه فاقد هورمون تستوسترون هستند، پروستات آنها بزرگ نمی شود. منتها خود هورمون تستوسترون نیست که سبب بزرگی پروستات می گردد بلکه آن باید در ابتدا تبدیل به هورمون دی هیدور تستوسترون شده و سپس اثرات درمانی خود را اعمال کند. امروزه داورهائی هستند که ار تبدیل تستوسترون به دی هیدرو تستوسترون جلوگیری کرده و پس از چند ماه سبب کوچک شدن پروستات می شوند. ولی این داروها در ۳۰ درصد موارد سبب ایجاد اختلالات جنسی از جمله کاهش میل جنسی می شوند.
اثرات درمان جراحی بزرگی خوش خیم پروستات بر عملکرد جنسی
روشهای مختلف جراحی برای درمان بزرگی خوش خیم پروستات وجود دارند و امروزه تبلیغات وسیع در مورد انواع روشهای جراحی برای پروستات در رسانه ها وجود دارند. درمانی برای بزرگی خوش خیم پروستات موثر است که سبب برداشته شدن آن قسمتی از پروستات شود که گردن مثانه را مسدود ساخته است و بیماران نباید قول تبلیغات واهی را بخورند. در حین عمل جراحی پروستات گردن مثانه نیز به اجبار برداشته می شود و این سبب می شود که در بیش از ۸۰ درصد موارد پس از عمل جراحی پروستات بیمار مبتلا به انزال پسگرد شود. علاوه از آن برای ایجاد نعوظ طبیعی در مردان باید عصب گیری آلت تناسلی سالم باشد. اعصاب آلت تناسلی از کناره های پروستات وارد آلت تناسلی می شوند. اگر حین عمل جراحی پروستات به این اعصاب آسیب وارد شود بیمار بعد از عمل جراحی دچار ناتوانی جنسی خواهد شد. حدود ۱۰ درصد مردان پس از عمل جراحی پروستات دچار درجاتی از اختلال نعوظ می شوند.
درمان اختلالات جنسی در مردان مبتلا به بزرگی خوش خیم پروستات پیچیده است و باید برای درمان موفقیت آمیز موارد زیر را مد نظر قرار داد:
• شدت بزرگی پروستات
• شدت علائم ادراری
• داروهائیکه برای درمان بزرگی خوش خیم پروستات مصرف می شوند.
• مصرف سایر داروها مثل داروهای ضد فشار خون و داروهای اعصاب
• وجود همزمان سایر بیماریها مثل دیابت و بیماری عروق کرونر قلب
• سن بیمار
• وضعیت جسمانی وی مثل وزن و میزان تحرک روزانه
• سایر موارد مثل کشیدن سیگار، رژیم غذائی و مصرف مواد مخدر یا الکل
• سابقه هر نوع عمل جراحی
• اگر بیمار تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفته است چه نوع عملی بوده است؟

۹۶ دیدگاه »

 1. mohammad مهر ۱۶, ۱۳۹۴ at ۷:۰۶ ب.ظ - پاسخ

  سلام
  در سنین ۶۰ به بالا، رابطه جنسی مثلا هفته ای ۳ بار، یا هفته ای یکبار ، در هر دفعه چند بار به ارگاسم رسیدن هم میتواند مضراتی برای پروستات داشته باشد.
  با تشکر

  • دکتر شمشیری مهر ۱۸, ۱۳۹۴ at ۱:۴۴ ب.ظ - پاسخ

   با سلام. کلا سه بار در هفته هر بار یک ارگاسم طبیعی در این سن است اما هیچ عدد مشخصی ندارد و بستگی به توان ذهنی و سلامت جنسی دارد. هر روز هم ممکن است نرمال باشد. با احترام

 2. parviz فروردین ۱۶, ۱۳۹۵ at ۶:۳۰ ب.ظ - پاسخ

  بزرگی پروستات در سن ۳۵ سالگی با سوزش ادرار دارم . آیا سکس بیشتر ضرر دارد یا مفید است؟
  با تشکر

  • دکتر شمشیری فروردین ۱۹, ۱۳۹۵ at ۷:۵۸ ب.ظ - پاسخ

   باسلام.در کل سکس مرتب برای پروستات بسیار مفید است. اما دلیل سوزش ادرار و بزرگی پروستات باید حتما معلوم شود. با احترام

 3. امیر مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ at ۴:۱۷ ب.ظ - پاسخ

  با سلام. ایا بعد از عمل جراحی پروستات خوش خوم میل سکس کم میشود؟
  البته عمل بوسیله تراشدن داهانه مثانه است
  لازم بتذکراست. سن من ۷۳ سال و درحاضر درسکس خوب هستم وقرار هست دوهفته دیگر عمل شوم (در هلند ) دکترم گفته فقط اب منی درانزال کم مشود
  مشکل من بعضی اوقات ترود در ادرار درشب است ولی اکر از بعداز ظهر کمتر اب بنوشم اشگالی نیست وبداروهای پروستات حساسیت دارم
  لطفا مرا راهنمای کنید که عمل کنم یا خیر

  با تشکر اریا

  • دکتر شمشیری مرداد ۳۰, ۱۳۹۵ at ۶:۳۲ ق.ظ - پاسخ

   باسلام. هر عملی در ناحیه دستگاه تناسلی یا عملهای بزرگ دیگر در روده و غیره میتوانند روی میل جنسی و نعوظ اثر منفی بگذارند اما نه در همه و نه همیشه اما ریسکش همیشه وجود دارد. در ضمن پروستات یکی از محلهای ذخیره منی است و مسلما حجم خروحی منی شما کم خواهد شد.بااحترام

 4. fffd مهر ۱۷, ۱۳۹۵ at ۱۲:۱۷ ب.ظ - پاسخ

  سلام من۱۵سال دارم بهترین راه حل برای درمان این مشکل چیست لطفا راهنمایی کنید

  • دکتر شمشیری مهر ۲۹, ۱۳۹۵ at ۴:۱۷ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. کدام مشکل؟ بااحترام

 5. بهزاد آبان ۷, ۱۳۹۵ at ۱۰:۲۳ ق.ظ - پاسخ

  با سلام
  من ۴۴ سال دارم به تازگی دچار مشکل بزرگی پروستات شده ام. با خوردن تنها ٢ قرص تامسوسالسین جریان مانع منی بکلی قطع شده است که مرا نگران ساخته است. آیا این قطعی موقت است یا اینکه دایم باقی خواهد ماند؟ این قرص تاثیر درمانی دارد یا فقط مسکنی است در زمان استفاده؟
  سپاس از پاسخگویی

  • دکتر شمشیری آبان ۹, ۱۳۹۵ at ۵:۵۲ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. اثر موقتی دارد. تاثیر ان در پروستات دایمی نیست. بااحترام

 6. مصطفی آبان ۱۲, ۱۳۹۵ at ۴:۰۱ ق.ظ - پاسخ

  با سلام
  خود ارضایی با بزرگ شدن پروستات یا سرطان پروستات رابطه داره؟
  با تشکر

  • دکتر شمشیری آبان ۲۰, ۱۳۹۵ at ۷:۰۹ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. خیر. بااحترام

 7. مصطفی آبان ۲۴, ۱۳۹۵ at ۹:۴۸ ق.ظ - پاسخ

  باسلام.من ۲۵ سال سن دارم.مدتی است درد بیضه دارم که رفتم دکتر گفتن واریکاسل داری و سونوگرافی نوشتن.منم رفنم سونوگرافی گفتن بیضه هات سالمن فقط یکم پروستات بزرگ شده.اما مشکلی در ادرار ندارم .مقداری درد در قسمت مثانه و بیضه راست دارم‌.ممنون میشم راهنمایی کنین

  • دکتر شمشیری آبان ۲۸, ۱۳۹۵ at ۶:۲۲ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. برای این منظور باید دکتر اورولوژی مراجعه بفرمایید. بااحترام

 8. مصطفی آبان ۲۴, ۱۳۹۵ at ۴:۴۵ ب.ظ - پاسخ

  سلام اقای دکتر من رفتم سونوگرافی گفتن واریکاسل نداری و بیضه هات سالمن.اگه مشکلی نیست پس چرا بیضه راستم درد میگیره

  • دکتر شمشیری آبان ۲۸, ۱۳۹۵ at ۶:۲۱ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. سونوگرافی را به دکتر متخصص اورولوژی نشان دهید احتمالا دردهای ارجاعی دارید.بااحترام

 9. امیر دی ۲۰, ۱۳۹۵ at ۱۲:۲۹ ق.ظ - پاسخ

  با سلام و خسته نباشید اقای دکتر. من ۲۳ سالمه و دردی که من بیشتر وقت ها دارم کمر درد هست و بیشتر وقت ها بعد از سکس این درد رو مبتلا میشم. ایا این ربطی به پروستاتیت داره؟ با تشکر.

  • دکتر شمشیری دی ۲۰, ۱۳۹۵ at ۷:۵۷ ق.ظ - پاسخ

   باسلام. خیلی بعیده. بااحترام

 10. حسین بهمن ۹, ۱۳۹۵ at ۱۰:۲۶ ب.ظ - پاسخ

  با سلام .من۳۷سال سن دارم مدتی است که درد دارم در ناحیه پایین شکم وکشالهای ران . گاهی ادرار دوخطی دارم وشب بیدار میشم از درد .درواقع وقتی مثانه پر میشود احساس درد میکنم سونوگرافی وآزمایش دادم گفتند التهاب پروستات داری .قرص آفلوکساسین دادن قرصا که تمام شدن دوباره شروع شد ممنونم راهنمایی بفرمایید

  • دکتر شمشیری بهمن ۱۵, ۱۳۹۵ at ۹:۳۵ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. باید با متخصص اورولوژی یا متخصص کلیه و مجاری ادرار مشورت فرمایید. باحترام

 11. آرس بهمن ۱۰, ۱۳۹۵ at ۹:۳۷ ب.ظ - پاسخ

  باسلام. آقای دکتر بنده ۲۵ سالمه و در جواب سونوگرافی، یک سنگ ۴ میلی در کلیه دارم، اندازه پروستات را هم ۲۵ سی سی نوشتن.مشکلاتی در دفع کامل ادرار و اینکه آخرهای ادرارم قطره قطره میشود دارم. میخواستم بدونم آیا این بزرگ شدن پروستات میتونه در نتیجه خود ارضایی طولانی مدت باشه؟ و اینکه آیا این بزرگی پروستات رو میتونم با دارو بصورت کامل درمان کنم؟متشکر

  • دکتر شمشیری بهمن ۱۵, ۱۳۹۵ at ۹:۲۹ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. ربطی به خودارضایی ندارد و در سن شما اکثرا قابل درمان است. بااحترام

 12. رضا بهمن ۱۳, ۱۳۹۵ at ۱۲:۳۴ ب.ظ - پاسخ

  با سلام.من ۷۵ سال سن دارم.چند سال پیش بعلت بزرگی پروستات ناچار شدم جراحی کنم که بصورت جراحی باز بود و دکترم گفت که پروستاتم را برداشته اند.میل جنسی ام خوبه اما به صورت کامل نعوظ ندارم و زود انزال دست می دهد و اسپرم خارج نمیشود و مایع بی رنگ و بی بو بعد از نزدیکی خارج می شود.مشکل فشار خون هم دارم.ممنون میشوم راهنمایی ام کنید.

  • دکتر شمشیری بهمن ۱۵, ۱۳۹۵ at ۹:۰۹ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. بدنیال عمل جراحی درناحیه دستگاه تناسلی در خیلی افراد به درجاتی کاهش میل جنسی یا قدرت نعوظ یا ترکیبی از هر دو دیده میشود که باید درمان شوید. بخاطر برداشتن پروستات در واقع مایع منی فقط از کیسه های منی خارج میشود که مثل قبل نخواهد بود. بااحترام

 13. علی لطفی بهمن ۱۵, ۱۳۹۵ at ۱۱:۴۷ ق.ظ - پاسخ

  باسلام ودرودفراوان،آقای دکتر من ۴۴ سالمه واخیرا برای دفع ادرار زیاد دستشوئی می روم وحتی ۲ بار درطول شب ،وهربار ادرار بصورت طبیعی بدون سوزش می آیدآیا شروع علائم بزرگ شدن پروستات است … خیلی خیلی ممنون

  • دکتر شمشیری بهمن ۱۵, ۱۳۹۵ at ۸:۵۲ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. چک قند و کلیه و پروستات کمک کننده است. در سن شما بیشتر میتواند ناشی از التهاب پروستات باشد تا بزرگی ان. بااحترام

 14. رضا بهمن ۱۶, ۱۳۹۵ at ۴:۳۳ ب.ظ - پاسخ

  با سلام من میخواستم بدونم بعد از چند مدت از عمل پروستات میتوان سکس کرد

  • دکتر شمشیری بهمن ۲۲, ۱۳۹۵ at ۹:۵۹ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. ترجیحا سه هفته بعد( هرچند زمان خاصی هم میتوان قایل نشد و به محض اجازه پزشک). اما باز باید با پزشک خود مشورت فرمایید. بااحترام

 15. امیر بهمن ۲۴, ۱۳۹۵ at ۴:۴۱ ق.ظ - پاسخ

  بسلام بنده عفونت حاد پروستات گرفتم آیا می توانم نزدیکی کنم اگر می توانم نیاز به کدام یا چیز خاصی دارم با سپاس از دکترین زحمکش و بزرگوار

  • دکتر شمشیری بهمن ۲۹, ۱۳۹۵ at ۶:۴۴ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. بهتر است بعد درمان عفونت اینکار انجام شود. اما در کلیت مانعی ندارد اما حتما با کاندوم باشد تا به همسر عفونت منتقل نشود. بااحترام

 16. رضا بهمن ۲۶, ۱۳۹۵ at ۷:۳۷ ق.ظ - پاسخ

  باسلام و عرض ادب.
  من ۲۴ساله و مجرد هستم. جریان آخر ادرارم ضعیف و بصورت قطره قطره می شود.شب ادراری هم هفته ای یکی دوبار دارم. ولی هیچونه درد یا وجود خون در ادرار و…ندارم. چندین بار پیش پزشک متخصص رفتم و آزمایش های گوناگونی دادم ولی چیزی مشخص نشد. پزشک میگه التهاب پروستات هست. بنظرتون چکار کنم؟ آیا مشکل من خطرناک هست؟
  با احترام

  • دکتر شمشیری بهمن ۲۸, ۱۳۹۵ at ۱:۴۳ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. التهاب پروستات یا مثانه یا مثانه عصبی. با این حال متخصص کلیه و مجاری ادرار باید پیگیری کند. بااحترام

 17. حامد بهمن ۲۷, ۱۳۹۵ at ۹:۰۰ ب.ظ - پاسخ

  با سلام
  پنج ماهه تحت درمان پزشکم بعلت بزرگ شدن پروستات. ۲۵ سال دارم اما زمانی که دوره درمانم توسط پزشک تمام شد باز هم سوزش و کمر درد به سراغم امده الان سرخود قرص امنیک قطره پروستاتان و افلوکساسین مصرف میکنم و طی چهار روز هتوز نتیجه ای حاصل نشده. خودم هم در داروخانه کار میکنم و‌مدت زمان زیادی سرپا هستم ایا تاثیر در بزرگی پروستات دارد؟

  • دکتر شمشیری بهمن ۲۸, ۱۳۹۵ at ۱:۲۵ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. خیر تاثیری در بزرگی پروستات در کل ندارد. بااحترام

 18. رضا اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۶ at ۱۲:۱۰ ب.ظ - پاسخ

  باسلام من ١٩سال سن دارم مدتی هست که بعد از خودارضایی که ادرار میکنم بیضه ها و داخل لوله الت تناسلی سوزش میگیره و در ادرار های بعدی دیر میاد و در اخر قطره فطره میشه علتش چی میتونه باشه؟ ممنون

  • دکتر شمشیری اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۶ at ۷:۰۶ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. باید با متخصص اورولوژی مشورت فرمایید. بااحترام

 19. مهدی خرداد ۴, ۱۳۹۶ at ۱۰:۵۸ ب.ظ - پاسخ

  باسلام و احترام
  جناب دکتر من چند سال تریاک مصرف میکنم شبها ادرارم با تاخیر میاد آیا این مشکل به سرطان پروستات تبدیل بشه وآیآ قرص یا دارویی هست که مشکلم هل بشه باتشکر

  • دکتر شمشیری خرداد ۱۲, ۱۳۹۶ at ۱:۴۹ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. ربطی به سرطان ندارد اما بهتر است توسط متخصص اورولوژی معاینه شوید. بااحترام

 20. محسن خرداد ۲۶, ۱۳۹۶ at ۱:۰۴ ب.ظ - پاسخ

  با سلام
  من ۲۹ سال دارم اندازه پروستاتم شده ۳۰ سی سی ،و یه خورده برای ادرار مشکل دارم،قبل از ادرار ام کلیه ام سوزش داره دکتر برام ofloxir 200 نوشت و terazosin arya 2 میخواستم بدونم ایا این داروها برام اختلالات جنسی ایجاد می کنه یا خیر و از کدوم گروه اختلالات ممنونم

  • دکتر شمشیری تیر ۵, ۱۳۹۶ at ۸:۱۶ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. اولی چرک خشک کن و دومی تاثیر روی اسفنکتر تخلیه ادرار. مشکلی ایجاد در کل نمیکنند. بااحترام

 21. احسان مرداد ۲۸, ۱۳۹۶ at ۶:۰۴ ب.ظ - پاسخ

  سلام من ۲۳ سالمه چند وقته که زیر مثانه سمت راستم متورم میشه ولی درد نداره و نسبت به طرف مقابل ینی سمت چپ بزرگ تره همچنین وقتی که دشتویی میرم برای دفع زور ک میزنم احساس میکنم یه چیزی مث رگ وارد بیضه سمت راستم میشه . بفرماید چه مشکلی دارم رانماییم کنید لطفا

  • دکتر شمشیری شهریور ۲, ۱۳۹۶ at ۸:۵۲ ق.ظ - پاسخ

   باسلام. حتما سونوگرافی انجام دهید. بااحترام

 22. مهدی آبان ۹, ۱۳۹۶ at ۴:۱۵ ق.ظ - پاسخ

  سلام آقای دکتر بنده در سکس در موقع انزال در هنگام خروج منی فوران و جهش در خروج ندارم و منی خیلی ملایم با سرعت کم خارج میشه به همین خاطر در سکس لذت نمیبرم درمان دارویی هست که مشکل من حل شود?
  در ضمن من عمل واریکوسل انجام دادم از اون به بعد هم سریع انزال میشم و آبم میاد
  لطفا توصیه دارویی و هر روش ی که ممکنه کمکم کنه را توصیه بفرمایید
  بااحترام فراوان

  • دکتر شمشیری آبان ۱۱, ۱۳۹۶ at ۹:۱۹ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. بهترین کار تمرینات کگل است که در سایت توضیح داده ام و خیلی خوب در طول زمان جواب میدهد. در صورت لزوم داروهایی هم داریم. بااحترام

 23. مهدی آبان ۱۴, ۱۳۹۶ at ۴:۳۷ ق.ظ - پاسخ

  سلام تمینات کگل را ۳ ماه انجام دادم سفت کردن عضلات برآ ی زمان خاص را ولی به نتیجه نرسیدم لطفا توصیه دارویی بفرمایید
  باسپاس

  • دکتر شمشیری آبان ۲۵, ۱۳۹۶ at ۹:۱۹ ق.ظ - پاسخ

   باسلام. مشکل شما چه بوده است؟بااحترام

 24. حامد آبان ۱۸, ۱۳۹۶ at ۱۰:۴۳ ق.ظ - پاسخ

  سلام آقای دکتر، من بعد از یکبار سکس طولانی احساس کردم یه چیزی حالت پرتقال بین مقعد و بیضه ها ایجاد شد، یه چند وقتی اذیت میکرد، ولی بعدا کم و کمتر شد. اما الان فقط در زمان تحریک شدن اون احساسو دارم ولی اوتن کمتر شده. ۲۹ سن دارم. اون اوایل تکرر ادرار داشتم ولی روز به روز کمتر شده. دلیل این که در زمان تحریم و حین سکس احساس ورم میکنم چی هست. ممنون.

  • دکتر شمشیری آبان ۲۵, ۱۳۹۶ at ۸:۵۰ ق.ظ - پاسخ

   باسلام. حتما باید سونوگرافی بدهید.بااحترام

 25. حامد آذر ۱, ۱۳۹۶ at ۹:۱۱ ق.ظ - پاسخ

  سلام آقای دکتر، به پیشنهاد شما رفتم و سونوگرافی گرفتم. به یه متخصص ارولوژی نشون دادم. گفت هنه چیز خوبه سالمی چیز نگران کننده‌ای نیست، تو سونو نشوته بود پروستات ۳۰ سی سی بزرگتر از حد طبیعی. دمتر گفت احتمالاً با سن من التهاب هست. دارویی هم نداد. یادم رفت بپرسم که آیا دوباره به سایز طبیعی میرسه؟ ممنون

  • دکتر شمشیری آذر ۹, ۱۳۹۶ at ۲:۱۱ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. مشکلی نیست و طبیعتا خیلی از موارد اینچنینی را بدن اصلاح میکند اگر ضایعه یا عفونتی نباشد. باحترام

 26. Samin آذر ۲۷, ۱۳۹۶ at ۹:۴۴ ب.ظ - پاسخ

  سلام اقای دکتر.
  من ۶۰ سالمه.عمل پروستات داشتم.با لیزر.
  و دچار انرال پس گرد شدم.
  راه درمان داره ایا؟

  اگه خارج از کشور برم راه درمان داره ؟ایا با عمل و جراحی امکان درمان هست؟

  • دکتر شمشیری دی ۲۵, ۱۳۹۶ at ۷:۵۳ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. بله راه درمان دارد در ایران هم درمان موثر داریم. بااحترام

 27. احسان دی ۱۵, ۱۳۹۶ at ۸:۳۲ ق.ظ - پاسخ

  سلام آقای دکتر؛ من ۳۳ سال دارم مجردم ولی گاهی سکس و خودارضایی هم داشتم گاهی اوقات خوردن مایعات هنگام شب ناخواسته مقدار کمی ادرار دفع میکنم و در کل همیشه ادرارم کامل از مثانه خارج نمیشه و بارها باید به دستشویی برم ، خیلی پیش میاد ک بیضه سمت راستم و کنار کشاله رانم درد میگیره ، خودم احساس میکنم پروستاتم مشکل پیدا کرده، بنظر شما سکس کردن یا سکس نکردم تاثیر مثبتی داره واسم؟

  • دکتر شمشیری دی ۲۳, ۱۳۹۶ at ۵:۰۰ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. بیشتر به نظر مثانه عصبی دارید. طبیعتا سکس در محدوده عرف و شرع و عقلانیت در بهبود شرایط شما موثر است. اگر درد بیضه ها دائمی است حتما سونوگرافی فراموش نشود. بااحترام

 28. سعيد بهمن ۱۸, ۱۳۹۶ at ۵:۴۱ ب.ظ - پاسخ

  سلام اقای دکتر ٢۶ سال دارم و اینکه من هیچ کدوم از علائم پروستات مثل درد بیضه کمر درد دردمقعد درد زیر ناف رو ندارم فقط ادرارم دیر میاد و بعضی موقع ها مایعی مثل منی موقع ادرار خارج میشود علت چیست؟؟؟

  • دکتر شمشیری بهمن ۲۲, ۱۳۹۶ at ۱۰:۰۰ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. سونوگرافی نیاز دارید و ویزیت متخصص اورولوژی. اما مساله دوم مشکل خاصی در اکثر موارد نیست. بااحترام

 29. علی حیدری بهمن ۱۹, ۱۳۹۶ at ۹:۴۴ ق.ظ - پاسخ

  سلام دکتر : من ۵۳ ساله هستم عمل پروستات از راه مجاری انجام دادم خواستم بپرسم از کی میتوانم فعالیت جنسی م رو شروع کنم بعد دو هفته یک بار انجام دادم مشکلی بوجود خواهد آمد . ممنون

  • دکتر شمشیری بهمن ۲۲, ۱۳۹۶ at ۹:۵۰ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. حداقل ۳ هفته صبر کنید هرچند پزشک خودتان باید نظر قطعی را بدهند. بااحترام

 30. احسان بهمن ۲۸, ۱۳۹۶ at ۶:۴۴ ب.ظ - پاسخ

  از پاسخگوییتون ممنونم

  • دکتر شمشیری اسفند ۹, ۱۳۹۶ at ۸:۰۰ ب.ظ - پاسخ

   ممنونم

 31. احسان بهمن ۲۸, ۱۳۹۶ at ۶:۵۰ ب.ظ - پاسخ

  آقای دکتر متاسفانه بدن من به مصرف قرص های تقویت کنندهی میل جنسی عادت کرده (وگادول ، ارکتوست) و الان بدون قرص براحتی نعوذ و رابطه ی خوبی ندارم ، باید چکار کنم؟ رژیم غدایی خاصی یا داروی خاصی؟ چه چیزی پیشنهاد میکنید، ممنونم

  • دکتر شمشیری اسفند ۹, ۱۳۹۶ at ۸:۰۰ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. باید دید علت اختلال نعوظ شما در ابتدا چیست؟ بااحترام

 32. محمد اسفند ۶, ۱۳۹۶ at ۸:۰۳ ب.ظ - پاسخ

  با سلام ۵۸سال دارم حدود سه سال است فیناستراد ۵ استفاده می کنم مدت سه الی چهارماه است با کاهش انزال و خالی شدن موهاای وسط سرم مواجه شده ام ممکن است مربوط به قرص باشد آ زمایش psa در سال ۹۳ ۴/۸مرداد ۹۴ ۵/۶ بهمن ۹۴ ۲/۴۵ سال ۹۵ ۱/۸ تیر ۹۶ ۱/۷۶ بهمن ۹۶ ۲/۶۲ میباشد باتشکر

  • دکتر شمشیری اسفند ۹, ۱۳۹۶ at ۷:۰۵ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. کاهش انزال ممکن است ولی باید باعث افزایش رشد موی سر شود و این مورد تطابق ندارد. بااحترام

 33. مصطفی اسفند ۱۶, ۱۳۹۶ at ۶:۰۰ ق.ظ - پاسخ

  سلام.من مدت زیادیست خود ارضایی میکنم.و خیلی وقتها قبل از بیرون امدن منی جلو انرا با فشار دادن زیر بیضه ها میگیرم.ایا اینکار ضرر دارد؟

  • دکتر شمشیری اسفند ۲۴, ۱۳۹۶ at ۸:۱۰ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. بله به شدت. به هیج وجه نباید مانع تخلیه شد اگر به ان نقطه رسید. بااحترام

 34. Samin اسفند ۲۲, ۱۳۹۶ at ۷:۳۲ ب.ظ - پاسخ

  .سلام اقای دکتر.در چند پیام بالایی گفته بودم که دچار انزال پس گرد ش م به علت عمل بسته با لیزر پر ستات.و پرسیدم درمان داره .پاسخ دادین بله.اگر مختصری در مورد درمانش توضیح ب ین ممنون میشم. و اینکه درمان در ایران بهتره یا اروپا.چون میخوام حل بشه.ممنون میشم راهنمایی کنین.اگر عوارضی هم داره این درمان بگین ممنون میشم.

  • دکتر شمشیری اسفند ۲۴, ۱۳۹۶ at ۱:۳۹ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. فرقی ندارد در ایران هم جراحان حاذق داریم. در خصوص نحوه عمل باید با متخصصین اورولوژی مشورت نمایید. بااحترام

 35. Samin اسفند ۲۷, ۱۳۹۶ at ۷:۵۲ ب.ظ - پاسخ

  با سلام.
  اقای دکتر شمشیری،ب
  بعد از عمل پروستات دچار انزال پس گرد شدم.ازتون پرسیدم.راه درمان داره.پاسخ دادین بله
  ایا منظورتون در جواب بالا در خصوص درمان این مشکل عمل هست؟؟
  یعنی باید عمل بشه تا مشکل انزال پس گرد حل بشع؟؟
  راه حل داروویی داره ایا؟؟ ممنون میشم توضیح بیشتری بدین.

  • دکتر شمشیری فروردین ۴, ۱۳۹۷ at ۹:۴۱ ق.ظ - پاسخ

   باسلام. بله راه حل دارویی هم دارد و اکثرا جواب میدهد مگر مشکل ساختمانی در ناحیه ایجاد شده باشد که با عمل بسادگی رفع میشود. بااحترام

 36. محمد رضا فروردین ۲, ۱۳۹۷ at ۶:۳۷ ب.ظ - پاسخ

  با سلام من به مدت بیست ساله که مرتب خود ارضاء ی میکنم سی و هفت سالمه و مجردم یکی دو روز در مجرای ادرارم سوزش دارم یعنی در یک لحظه می‌گیره و ول میکنه آیا برای پروستاتم علامت خطر نیست؟ و بعد این‌که من در طی این سالها که خود ارضاء ی کرده ام و انواع ویتامین غذایی رو از این طریق خارج کردم دلیل کوچکی آلت تناسلی ام است؟

  • دکتر شمشیری فروردین ۴, ۱۳۹۷ at ۸:۴۴ ق.ظ - پاسخ

   باسلام. سوال اول را بیشتر باید توضیح هید. دومی ربطی به هم ندارند. بااحترام

 37. فربد مرزبان فروردین ۲۲, ۱۳۹۷ at ۳:۱۱ ب.ظ - پاسخ

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
  متاسقانه من عفونت پرستات حاد پیدا کردم و حالا در حال درمان هستم از طریق خوردن انتی بیوتیک
  سوالی که از شما دارم این هست بنده مجرد هستم و هیچ گونه رابطه جنسی نمی توانم داشته باشم به دلیل مجرد بودن تا زمانی که ازدواج کنم
  حال سوال بنده این است آیا من باید خودارضایی کنم به جای سکس یا خیر ایا خود ارضایی به جای سکس در زمانی که من در حال مداوا هستم خوب است یا خیر ایا باید خود ارضایی داشته باشم یا خیر

  • دکتر شمشیری اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷ at ۳:۱۴ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. عنایتا تماس تلفنی بگیرید برای توضیحش. بااحترام

 38. جفعرتوفیق خرداد ۶, ۱۳۹۷ at ۱:۵۹ ق.ظ - پاسخ

  سلام یکسال پیش عمل پرستات انجام دادم.اوایل احساس جنسی داشتم ولی چندمدتیست این حس کاملاازبین رفته امیدبازگشت هست

  • دکتر شمشیری تیر ۳۱, ۱۳۹۷ at ۳:۲۱ ق.ظ - پاسخ

   باسلام. بله. در کل اعمال جراحی پروستات میل جنسی را تحت تاثیر قرار میدهد. بااحترام

 39. Samin خرداد ۱۳, ۱۳۹۷ at ۷:۴۵ ق.ظ - پاسخ

  اقای دکتر شمشیری،طبق سوالات گذشته ازتون پرسیده بودم که درمان انزال پس گرد چیه و ایا درمان میشه یا با عمل درست میشه.پاسخ دادین بله.من با دکتر حسین کرمی صحبت کردم.ایشون متخصص مجاری ادرار و ارولوژیست هستن،ایشون گفتن راه درمان نداره.لطف کنین نوع قرص و راه درمان رو برام بگین.و اینکه اگر حل نمیشه در ایران در کدوم کشور قابل حله.و در کدوم کشور حل میشه.و روش عمل به چه صورته.

  • دکتر شمشیری تیر ۳۱, ۱۳۹۷ at ۳:۰۹ ق.ظ - پاسخ

   باسلام. بستگی به علت ان دارد و درمان جراحی تا اصلاح اون علت مثلا دارو موثر است در کل درمان انزال پسگرد جز در موارد ناباروی یا عدم رضایت زوجه صورت نمیگیرد چون خطر خاصی ندارد. بااحترام

 40. بهار خرداد ۱۸, ۱۳۹۷ at ۱۲:۳۵ ق.ظ - پاسخ

  با سلام و ممنون از شما آقای دکتر شمشیری همسر من ۴۷ سالشونه و به تازگی دچار بزرگی پروستات شده و نگران هستن که سکس باعث بدتر شدن مشکلشون بشه میشه راهنمایی کتید آیا داشتن سکس مضر هست و چند بار سکس در هفته توصیه میشه

  • دکتر شمشیری تیر ۲۵, ۱۳۹۷ at ۸:۵۸ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. خیر مضر نیست و هفته ای دو تا سه بار کافی است. اما درمان پروستات را هم ادامه دهند. بااحترام

 41. فرخ خرداد ۲۵, ۱۳۹۷ at ۱۱:۱۲ ب.ظ - پاسخ

  سلام.۴۵ سال سن دارم. سال گذشته به دلیل بزرگی پروستات ، تحت عمل جراحی لیزری تراشیدن پروستات قرار گرفتم. در ضمن از چند ماه قبل لز عمل تا الان قرص فیناستراید ۵ مصرف می کنم و در صورت قطع قرص دچار درد در ناحیه پروستات می شوم.
  مشکل من این است که در هنگام خروج منی که گاهی حجم آن کم است، لذتی از عمل جنسی نمی برم که بار روانی منفی بسیار بدی در زندگی زناشویی من دارد و درد در ناحیه پروستات نیز همچنان وجود دارد. آیا عدم لذت جنسی به دلیل مصرف قرص فیناستراید است؟ چرا درد پروستات من از بین نمی رود؟ دکتر به من گفته بود که به نوعی عفونت مزمن دچار هستم که با وجود مصرف آنتی بیوتیک های قوی و استفاده از کاندوم حین رابطه، مجدد به عفونت دچار می شوم. چه راه حلی وجود دارد؟ آیا تداوم مصرف فیناستراید باعث آسیب می شود و قرص جایگزینی برای جلوگیری از درد وجود دارد؟ سپاس

  • دکتر شمشیری خرداد ۲۷, ۱۳۹۷ at ۱۰:۵۴ ق.ظ - پاسخ

   باسلام. فیناستراید مقداری میل و نعوظ و لذت جنسی را طبیعتا کم میکند ( البته نه در همه) اگر التهاب مزمن داشته باشد با هر تحریک انزال امکان درد خواهد بود. مصرف انتی بیوتیک چاره کار نیست باید دید علت عفونت یا التهاب چیست. کاندوم کمک موثر برای عدم عفونت خواهد کرد. بااحترام

 42. احسان تیر ۷, ۱۳۹۷ at ۱۰:۵۲ ب.ظ - پاسخ

  سلام اقای دکتر وقتتون بخیر
  سلام بنده چند وقتی هست که نسبت به یه سری علائم حساس شده ام و فکر می‌کنم که پروستاتم مشکل داره. ۲۸ سالمه شیش یا هفت ساله که فیناستراید یک مصرف میکنم برای ریزش مو اما اخیرا مواردی چون کم شدن فشار ادرار البته گاهی اوقات حجم ادار نیز کم شده و یه مقدار تکرر ادرار دارم، ابتدای خروج ادرار گاهی اوقات دو شاخه است و شدت ادرار در اکثر اوقات با زور زدن ام بیشتر نمی شود ممنون میشم نظرتون رو بفرمایید

  • دکتر شمشیری تیر ۲۰, ۱۳۹۷ at ۹:۱۶ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. حقیقتا باید با متخصص کلیه و مجاری ادرار مشورت نمایید. سونوگرافی مثانه و پروستات هم کمک کننده است.بااحترام

 43. سام تیر ۸, ۱۳۹۷ at ۱:۲۱ ب.ظ - پاسخ

  سلام وقت بخیر. خدا حفظتون کنه با این راهنماییهاتون. باتشکر

  • دکتر شمشیری تیر ۲۰, ۱۳۹۷ at ۹:۰۷ ب.ظ - پاسخ

   در پناه خدا

 44. مرتضی مرداد ۶, ۱۳۹۷ at ۶:۲۸ ق.ظ - پاسخ

  سلام
  من ۵۰ سال دارم و (از ۲ سال پیش تا کنون ) برای سکس از گیاه دارویی (عسل گیاه ) برای تقویت قوای جنسی استفاده می کنم و راضی هستم و هفته ای یک بار سکس دارم و مشکلی ندارم و فقط آزمایش برای چکاب پروستات هم چک می شود که مشکلی تا الان دکت اشاره نکرد
  می خواستم بپرسم با این روش سکس مشکلی برای پروستات ایجاد نمی شود؟

  • دکتر شمشیری مرداد ۱۱, ۱۳۹۷ at ۴:۴۲ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. خیر. بااحترام

 45. زیبا شهریور ۵, ۱۳۹۷ at ۴:۵۷ ب.ظ - پاسخ

  سلام وقتتون بخیر
  من با آقایی ازدواج کردم که حدود ۶۰ سالشونه اما خیلی سالم هستند ولی اخیرا تو رابطه جنسی موقع انزال منیش بی رنگه و جهش نداره به پزشک مراجعه کرده و تشخیص بزرگی پروستات رو دادن ..حالا سوالم اینه ممکنه مشکل ایشون جدی باشه و اختلالی در تونایی جنسیشون پیش میاد؟؟؟ چون تو این مدت رابطه ای با من نداره و به جدایی هم فکر میکنه البته اختلاف سن ما هم زیاده (ایشون ۲۵ سال بزرگترن)… و این ممکنه تاثیر مثبت یا منفی بذاره ؟
  ممنون

  • دکتر شمشیری شهریور ۱۱, ۱۳۹۷ at ۱۰:۴۰ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. رنگ منی خیلی وقتها مهم نیست مگر موارد خاص جهش منی به قدرت عضلات دور پروستات و کیسه های منوی و انقباضات ان بستگی دارد که در این سنین احتمالا قدرتشان کمتر است و جهش کمتر. بزرگی پروستات اگر درست درمان شود تا حد زیادی از تاثیر منفی ان کاسته میشود. بااحترام

 46. سروش آبان ۵, ۱۳۹۷ at ۷:۱۳ ب.ظ - پاسخ

  درود بر شما آقای دکتر
  چند وقت پیش من در یک شب سه بار سکس داشتم و بار دوم و سوم خیلی طولانی مدت،،حدود یک ساعت و نیم بود هر کدام،،چند روز بعدش ماهیچه بین مقعد و بیضه م درد گرفت و این درد به دوره خوده سوراخ مقعدم کشیده شد طوری که حس میکردم ماهیچه های مقعدم سفت و جمع شده (حالتی که موقع نگه داشتن مدفوع پیش میاد)و از اونجا به بالای باسنم یعنی استخوان دنبالچه م رفت ،دقیقاً انتهای کمرم،،انگار این درد هی جابجا میشد،،و بعد از چند روز کلاً همه درد ها از بین رفتن و خوب شدم ،،،،،،،،،،،،تا اینکه دیشب هم مجدداً همونجور سکس داشتم ،سه بار که دوبارش واقعاً طولانی بطوری که من حدود یک یا دوساعت در هر بار حرکاته آمیزشی انجام میدادم ،،و الان احساس میکنم بصورت خفیف سوراخ مقعدم انگار سفت و جمع شده و کمی هم درد بین مقعد و بیضه م دارم،،،
  تشخیص شما چی میتونه باشه؟ آیا مشکل از پروستات میباشد؟ و چه پیشنهادی دارید؟
  لازم به ذکر است هر از گاهی و البته خیلی کم احساس سوزش خیلی خیلی خفیف و زودگذر رو نوک آلت تناسلیم حس میکنم

  • دکتر شمشیری آذر ۱, ۱۳۹۷ at ۶:۴۸ ب.ظ - پاسخ

   باسلام.مشکل خاصی ندارید ولی اینگونه رفتارهای جنسی فشار بیش از حدی به سیستم عصبی و ماهیچه ای وارد میکند. بااحترام

 47. احمدرضا آبان ۹, ۱۳۹۷ at ۱۲:۱۳ ب.ظ - پاسخ

  باسلام
  ابعاد پروستات ۲۹*۴۴*۳۴ حجم ۲۳cc اکوژنستیه پروستات طبیعی آیا اقدامی باید بکنم؟ علامت دیده شدن خون در ادرار در آزمایش قبلی
  سپاس

  • دکتر شمشیری آذر ۱, ۱۳۹۷ at ۶:۳۶ ب.ظ - پاسخ

   باسلام. خون در ادرار خیلی مهم است و باید با متخصص کلیه و مجاری ادرار مشورت فرمایید. بااحترام

 48. ویدئو خرداد ۱۰, ۱۳۹۸ at ۸:۵۵ ق.ظ - پاسخ

  عالی دمت گرم

  • دکتر شمشیری خرداد ۱۲, ۱۳۹۸ at ۹:۴۶ ق.ظ - پاسخ

   ممنونم

فرستادن دیدگاه »