حشیش/گراس/ماری جوانا/چرس/بنگ

قبل خواندن این بخش لطفا مبحث آشنایی با انواع مواد مخدر مطالعه گردد.

این مواد وابستگی جسمانی در کل ایجاد نمیکنند بلکه وابستگی روانی دارند. در مطب اینجانب با استفاده از دارو و روان درمانی کمک به افراد برای ترک مواد فوق صورت میگیرد. درمانها بیشتر شناختی رفتاری و کمک گرفتن از یکسری داروهای خاص میباشد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.