سیگار

درمان ترک سیگار
ترک سیگار می تواند ناگهانی یا به صورت تدریجی باشد .
رفتار درمانی مقبول ترین درمان روان شناختی مصرف سیگار است ، در ابتدا باید موقعیت های پرخطر شناسایی شده و مهارت های مدارای شناختی یا رفتاری در برخورد با این موقعیت ها برنامه ریزی و اجرا شوند . «کنترل محرک» شامل حذف سرنخ ها و نشانه های محیطی برای مصرف سیگار است . بیزاری درمانی ، روشی است که طی آن فرد سیگاری واداشته میشود پشت سرهم سیگار بکشد تا جایی که در طی جلسه ی درمانی به حد تهوع برسد و سیگار کشیدن به احساسات ناخوشایند تداعی پیدا کند .

درمان های جایگزینی نیکوتینی تمامی درمانهای جایگزینی نیکوتینی ، میزان ترک را دو برابر می کنند که علت آن کاهش علائم جسمی ترک نیکوتینی است و به مدت ۶ تا ۱۲ هفته از نیکوتین جایگزین استفاده میشود و پس از آن به مدت ۶ تا ۱۲ هفته مقدار آن را کم می کنند تا قطع شود .

آدامس نیکوتین ( Nicorette ) 

قرص های مکیدنی نیکوتینی

چسب های نیکوتینی

اسپری بینی نیکوتین ( Nicotrol ) فقط از طریق نسخه پزشک قابل وصول است و برای سیگاری های قهار استفاده می شود .

داروهای غیر نیکوتینی :
چندین دارو وجود دارند که پروسه ترک سیگار را تسهیل میکنند و توسط متخصص حرفه ای باید تجویز گردند
درمان ترکیبی روانشناختی و داروئی ؛ موفقیت را خیلی افزایش میدهد.

در مطب اینجانب ، ترک سیگار با اخرین اصلوبهای علمی جهانی در حال انجام می باشد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.