تست های تشخیصی هویت جنسی

در کلینیک ما، ۵ نوع تست تشخیصی و چک لیست تشخیص اختلالات هویت جنسی و ترانس و نیز تشخیص درصد همجنسگرایی و دو جنس گرایی و دگر جنس گرایی در افراد انجام میشود :

۱- تست تشخیص درصد نرینه و مادینه بودن مغز

۲- تست تشخیص هویت و نقش جنسی مردانه و زنانه

۳- تست تشخیص اختلال هویت جنسی

۴- تست تشخیص همجنس گرایی و دو جنس گرایی و دگر جنس گرایی

۵- تست MMPI برای تشخیص شخصیت مردانه و زنانه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.