الزایمر

?ملاک های تشخیصی اختلال عصبی – شناختی عمده یا خفیف ناشی از بیماری آلزایمر?

?معیار A:
ملاکها برای اختلال عصبی – شناختی عمده یا خفیف برآورده شدهاند.( در صفحه اصلی اختلال عصب شناختی موجود است)

?معیار B:
شروع پنهان و پیشرفت تدریجی اختلال در یک یا تعداد بیشتری از زمینه های شناختی وجود دارد (برای اختلال عصبی – شناختی عمده، حداقل دو زمینه باید معیوب باشند).

?معیار C:
ملاکها برای بیماری آلزایمر احتمالی یا ممکن به صورت زیر برآورده شده اند:
برای اختلال عصبی – شناختی عمده :
بیماری آلزایمر احتمالی در صورتی تشخیص داده می شود که هر یک از موارد زیر وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، بیماری آلزایمر ممکن باید تشخیص داده شود. ۱. شواهدی از جهش ژنتیکی علیتی بیماری آلزایمر که از سابقه خانوادگی یا آزمایش ژنتیکی به د سمت آمده باشد.
۱٫ شواهدی از جهش ژنتیکی علیتی بیماری آلزایمر که از سابقه خانوادگی یا ازمایش ژنتیکی به دست آمده باشد.
۲٫ هر سه موارد زیر وجود دارند:
?الف) شواهد روشنی از کمبود در حافظه و یادگیری و حداقل یک زمینه شناختی دیگر ( بر اساس سابقه مشروح یا آزمایش نوروپسیکولوژیکی متوالی).
?ب) کاهشی به طور یکنواخت پیش رونده، تدریجی در شناخت، بدون وضعیت های ثابت طولانی
?ج) بدون شواهدی از سبب شناسی مختلط (یعنی، فقدان بیماری تباهش عصبی یا مغزی – عروقی دیگر، یا بیماری عصبی، روانی، یا سیستمی دیگر یا بیماری دیگری که احتمالا به کمبود شناختی کمک کرده باشد).
برای اختلال عصبی – شناختی خفیف :
بیماری آلزایمر احتمالی در صورتی تشخیص داده می شود که شواهدی از جهش ژنتیکی علیتی بیماری آلزایمر که از آزمایش ژنتیکی یا سابقه خانوادگی به دست آمده باشد.
بیماری آلزایمر ممکن در صورتی تشخیص داده می شود که شواهدی از جهش ژنتیکی علیتی بیماری الزایمر از آزمایش ژنتیکی یا سابقه خانوادگی به دست نیامده باشد و هر سه موارد زیر وجود داشته:
۱٫ شواهد روشنی از کمبود در حافظه و یادگیری،
۲٫ کاهش به طور یکنواخت پیش رونده، تدریجی در شناخت، بدون وضعیت های ثابت طولانی.
۳٫ بدون شواهدی از سبب شناسی مختلط (یعنی، فقدان بیماری تباهش عصبی یا مغزی – عروقی دیگر، یا بیماری عصبی یا سیستمی دیگر یا بیماری دیگری که احتمالاً به کمبود شناخت کمک کرده باشد).

?معیار D:
این اختلال با بیماری مغزی – عروقی، بیماری تباهش عصبی دیگر، تأثیرات مواد، یا اختلال روانی، عصبی، یا سیستمی دیگر بهتر توجیه نمی شود.
❄️بیماری آلزایمر نام خود را از الویس آلزایمر، نورولوژیست آلمانی گرفته است و رایجترین نوع اختلال عصبی-شناختی عمده است که در آن آسیب عصبی ممکن است ٢٠تا ٣٠ سال پیش از ظهور اولین سمپتوم های ظاهری آغاز شده باشد. آلزایمر ممکن است به صورت نقص های پیشرونده در حافظه کوتاه مدت ، سمپتوم های آفازیا (زبان پریشی) ، آپراکسیا(کنش پریشی) ، و آگنوسیا(ادراک پریشی) ، قضاوت ضعیف، نقص در تصمیم گیری ، سر درگمی نشان داده شود. اولین سمپتوم های این بیماری عبارتند از: تحریک پذیری، عدم تمرکز حواس، و اختلالات مهم در حافظه کوتاه مدت ، مثل فراموش کردن غذای در حال پخت یا از یاد بردن نام دیگران.

⚡️علائم خطر شناخته شده برای بیماری آلزایمر عبارتند از:
١. سن، که نشانه اصلی خطر ابتلا به این بیماری است.
٢. جنس، (در زنان بیشتر از مردان است)
٣. ژنتیک، ابتلا یک عضو خانواده به این بیماری احتمال ابتلای سایر اعضای خانواده را بسیار بالا میبرد.
۴. سابقه ی نقص های شناختی در خانواده.
۵. سابقه ی آسیب به سر.
۶. تحصیلات پایین

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.