پارکینسون

?ملاک های تشخیصی اختلال عصبی – شناختی عمده یا خفیف ناشی از بیماری پارکینسون?

?معیار A:
ملاکها برای اختلال عصبی – شناختی عمده یا خفیف برآورده شده اند.

?معیار B:
این اختلال در موقعیت بیماری پارکینسون ثابت شده روی می دهد.

?معیار C:
شروع پنهانی و پیشرفت تدریجی اختلال وجود دارد.

?معیار D:
اختلال عصبی – شناختی ناشی از بیماری جسمانی دیگر نیست و با اختلال روانی دیگر بهتر توجیه نمی شود.
اختلال عصبی – شناختی عمده یا خفیف احتمالی ناشی از بیماری پارکینسون در صورتی باید تشخیص داده شود که ١ و ٢ هر دو برآورده شده باشند.
اختلال عصبی – شناختی عمده یا خفیف ممکن ناشی از بیماری پارکینسون در صورتی باید تشخیص داده شود که ۱ یا ۲ برآورده شده باشد:
?١. شواهدی از سبب شناسی مختلط وجود ندارد (یعنی، فقدان بیماری تباهش عصبی یا مغزی – عروقی دیگر یا بیماری عصبی، روانی، یا سیستمی دیگر یا بیماری ای که احتمالاً در تضعیف شناختی دخالت دارد.
?٢. بیماری پارکینسون اشکارا قبل از شروع اختلال عصبی – شناختی واقع می شود.❄️پارکینسون نوعی سمپتوم نورولوژیک تدریجی است که به حرکاتی مثل راه رفتن، حرف زدن، و نوشتن تاثیر میگذارد و در ۴٠ تا ۶٠ درصد افراد مبتلا، اختلالات روانی ایجاد میکند.
سمپتوم های اصلی پارکینسون عبارتند از:

١. لرزش، از جمله تکان های تند و ناگهانی بازوها، دست ها و سر که در زمان استراحت نیز دیده می شود.
٢. برادیکینسیا(bradykinesia) یا کند شدن حرکات: افراد مبتلا به پارکینسون نمیتوانند آغاز حرکتی سریع داشته باشند یا انجام دادن کارهای حرکتی آنها بیشتر از همیشه زمان میبرد.
٣. سفتی یا خشکی ماهیچه ها، از جمله مشکل در بلند شدن از صندلی یا غلت خوردن در رختخواب.
۴. عدم تعادل یا عدم هماهنگی حرکتی.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.