اختلالات یادگیری کودکان

?#ملاکهای_تشخیصی_اختلال_یادگیری_خاص?

?معیار A:
مشکلات یادگیری و استفاده از مهارت های تحصیلی، به صورتی که با وجود حداقل یکی از نشانه های زیر مشخص می شوند که به رغم اجرای مداخله هایی که این مشکلات را هدف قرار میدهند، حداقل به مدت ۶ ماه ادامه داشته اند:
١.?خواندن بی دقت یا اهسته و پرزحمت کلمه (مثل خواندن کلمات تکی با صدای بلند به صورت نادرست یا اهسته و با تردید، غالبا کلمات را حدس می زند، مشکل فهمیدن کلمات دارد).
٢.? مشکل درک کردن معنی آنچه خوانده شده است (مثلا ممکن است متن را درست بخواند، والی توالی، روابط، نتیجه گیری ها، یا معانی عمیق تر آنچه خوانده شده است را درک نکند).
٣.? مشکلاتی در رابطه با هجی کردن (مثلا ممکن است حروف صدادار یا بی صدا را اضافه، حذف، یا جایگزین کند).
۴.? مشکلاتی در رابطه با بیان نوشتاری (مثلا خطاهای متعدد دستوری یا نقطه گذاری در جملات میکند، از سازمان دهی پاراگراف نامناسب استفاده میکند، بیان نوشتاری عقاید، واضح نیست).
۵.? مشکلات تسلط یافتن بر معنی عدد، واقیت ریاضی را مانند همسالانش یاداوری کند، برای جمع کردن اعداد تک رقمی با انگشتانش میشمرد، در واست محاسبه حساب گم میشود و ممکن است روش ها را تغیر وضع دهد).
۶.? مشکلاتی در رابطه با استدلال ریاضی (مثلا در به کار بردن مفاهیم، واقیت ها، یا روش های ریاضی برای حل کردن مسایل کامی مشکل شدیدی دارد).

?معیار B:
مهارت های تحصیلی که تحت تاثیر قرار گرفته اند به میزان چشمگیری زیر سطحی هستند که از سن زمانی فرد انتظار می رود، و اختلال قابل توجهی در عملکرد تحصیلی یا شغلی، یا در فعالیت های زندگی روزمره ایجاد می کنند، طوری که آزمون های پیشرفت استاندارد شده که به صورت فردی اجرا شده اند و ارزیابی بالینی جامع، آن را تایید می کنند. در مورد افراد ۱۷ ساله و بزرگتر، سابقه مستند مشکلات یادگیری مختل کننده می تواند جایگزین ارزیابی استاندارد شده باشد.

?معیار C:
مشکلات یادگیری در طول سال های دبستانی شروع می شوند، والی تا زمانی که ضروریات برای این مهارت های تحصیلی که تحت تاثیر قرار گرفته اند، بیش از توانایی های محدود فرد نباشند، ممکن است به طور کامل آشکار نشوند (برای مثال، در آزمون های زمان بندی شده، خواندن یا نوشتن گزارش های پیچیده طولانی برای موعد تعیین شده، بار تحصیلی بیش از حد سنگین).

?معیار D:
این مشکلات یادگیری با ناتوانی عقلانی، تیزی بینیایی یا شنوایی اصلاح نشده، اختلالات روانی یا عصبی دیگر، ناملایمات روانی-اجتماعی، فقدان مهارت در زبان آموزش تحصیلی، یا آموزش تحصیلی نامناسب، بهتر توجیه نمی شوند.

?توجه: چهار ملاک تشخیصی باید بر اساس ترکیب بالینی سابقه فرد (رشدی، پزشکی، خانوادگی، تحصیلی)، گزارش های مدرسه، و ارزیابی روانی-تحصیلی برآورده شوند.

?اختلال یادگیری خاص

?#دیسلکسیا_مشکل_خواندن?

❄️مشکل دیسلکسیا(dyslexia، مشکلِ خواندن، خوانش پریشی) این است که فرد در درست خواندن، یا سریع خواندن و درک مطلب مشکل دارد، و این ناتوانی با سن عقلی، هوشبهر، و شرایط درسی و تحصیلی مطابقت ندارد.
❄️کودک مبتلا به دیسلکسیا کلمات را تحریف می کند، به جای یکدیگر به کار میبرد یا کلا نمیخواند و صرفا مقداری از مطالب خوانده شده را میفهمد.
❄️این اختلال در پسران شایعتر از دختران است.
❄️اکثر مطالعات طولی نشان میدهند که دیسلکسیا یک سمپتوم مستمر و مزمن است، نه اینکه صرفا یک تاخیر رشدی در توانایی خواندن باشد.
❄️در کودکان مبتلا به این مشکل، توانایی خواندن با افزایش سن بیشتر می شود، با این حال، فاصله ی کودکان مبتلا به مشکل خواندن و کودکان سالم، در طول زمان باقی می ماند.
?#انواع_دیسلکسیا?

١.? “دیسلکسیای فونولوژیک”(phonological dyslexia)، که دیسلکسیای دیسفونتیک، دیسلکسیای شنیداری(سمعی)، یا دیسفونزیا نیز نامیده می شود، “شایعترین” نوع دیسلکسیا است. کودکان مبتلا به آن در شناسایی حروف صدادار(phonemes) در داخل کلمات مشکل دارند و نمیتوانند حروف را به صدای آنها ربط دهند.
٢.? “دیسلکسیای دیداری”(بصری،visual dyslexia)، دیسلکسیای دیس آیدتیک، سطحی، یا دیس آیدسیا نیز نامیده می شود. کودکان مبتلا به دیسلکسیای دیداری کلمات را می توانند تلفظ کنند “اما” در تلفظ کلماتی که تلفظشان با نوشتنشان تفاوت دارد مشکل دارند(مثلا who،any) و به همین دلیل تا اندازه بسیار زیادی مجبورند با دیدنِ کلمات آنها را یاد بگیرند.
٣.? “دیسلکسیای میکس”(mixed dyslexia)، دیسلکسیای دیسفون آیدتیک نیز نامیده می شود، این دیسلکسیا به ترکیبی از دیسلکسیای “فونولوژیک” و “دیداری” اشاره دارد.
۴.? “دیسنومیا”(dysnomia)، که دیسلکسیای سمانتیک(معنایی)،آنومیا، یا نقص در سرعتِ نام بردن نیز نامیده می شود. در یافتن و به یاد آوردن کلمات مشکل دارد(مثلا میگوید همون چیزه دیگه)
۵.? “نقص مضاعف”(double deficit) یا مشکل مضاعف. این اصطلاح نشان میدهد که کودک هم دیسلکسیای “فونولوژیک” و هم “دیسنومیا” دارد.

?#دیسگرافیا_مشکل_نوشتن?

?در دیسگرافیا(dysgraphia) یا مشکل در نوشتن(نوشتار پریشی)، مهارت های نوشتن بسیار ضعیفتر از آن هستند که از سن تقویمی، ضریب هوشی، و سوابقِ تحصیلی کودک انتظار می رود.
?کودک نمیتواند به راحتی بنویسد و در نوشتن مطالب، مرتکب غلط های دستوری، نقطه گذاری، پاراگراف بندی، و املایی می شود، و دست خط بسیار بدی دارد.
?دیسگرافیا از پیشوند دیس(نه،ضد،اشکال،بد) و گرافیا(نوشتن) تشکیل شده است و در کل به معنای مشکل در نوشتن یا بد نوشتن است.
?#انواع_دیسگرافیا?

١.? “دیسگرافیای دیسلکسیک”(dyslexic dysgraphia)، دست خط کودک ناخواناست، مخصوصاً زمانی که متن دشوار است. کودک در هجی کردن شفاهی کلمات عملکرد بدی دارد، اما می تواند متون کتبی را نسبتا خوب کپی کند و در نقاشی کردن نیز مشکل چندانی ندارد.(دیسگرافیای دیسلکسیک را میتوان مشکلِ نوشتن از نوع مشکل خواندن، یا نوشتارپریشی خوانش پریشانه ترجمه کرد). مهارتهای حرکتی ظریف(fine motor skills) را با سرعت عادی به اجرا در می آورد(سرعت ضرب گیری با انگشتان روی میز عادی است).

٢.? “دیسگرافیای حرکتی”(motor dysgraphia)، دست خط کودک ناخواناست، و متنی که کپی کرده است نیز ممکن است ناخوانا باشد. “هجی کردن شفاهی کلمات عادی است”. اما در “نقاشی” کشیدن معمولا مشکل دارد. سرعت ضرب گرفتن با انگشتان نیز غیر عادی است.

٣.? “دیسگرافیای فضایی”(spatial dysgraphia)، دست خط کودک و همچنین، متنی که کپی کرده ناخواناست. “هجی کردن شفاهی کودک عادی است”. “نقاشی” او بسیار بد است، اما سرعت ضرب گیری با انگشتان روی میز عادی است.
?#دیسکلکولیا_مشکل_ریاضی?

?ویژگی اصلی دیسکلکولیا(dyscalculia) یا مشکل “ریاضی” این است که توانایی انجام دادن محاسبات ریاضی بسیار ضعیفتر آن است که از سن تقویمی، ضریب هوشی، سوابق تحصیلی کودک انتظار می رود.
?دیس به معنای مشکل، و کلکولیا به معنای محاسبه و ریاضی است.
?مهارت هایی که در افراد مبتلا به مشکل ریاضی نقص پیدا می کنند عبارتند از:
١.? کودک اصطلاحات ریاضی را متوجه نمی شود و نمی تواند آنها را نام ببرد؛
٢.? معنای مسائل ریاضی را نمیتواند بخواند؛
٣.? اعداد کتبی(نماد اعداد) یا علائم ریاضی را تشخیص نمی دهد و آنها را نمیتواند بخواند.
۴.? اعداد و نمادهای ریاضی را نمیتواند به طرز صحیح رونویسی کند؛
۵.? به یاد نمی آورد که عملیات ریاضی چگونه انجام شده اند؛
۶.? معادلات ریاضی را نمی توانددرست حل کند.

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.