لکنت زبان

?#شرح_مقدماتی_اختلال_لکنت_زبان?

?لکنت زبان یعنی اختلال در روان حرف زدن و زمان بندی گفتار که با سن کودک تناسب ندارد، که DSM-5 نام این اختلال را به “اختلال سیالی کلامی با شروع در کودکی(chilhood onest fluency disorder)” تغییر داده است که موارد زیر را شامل می شود:
١.? تکرار فراوان صداها یا کشیدن آنها
٢.? توقف در میان کلمه
٣.? توقف در وسط گفتار
۴.? جایگزین کردن کلمات برای اجتناب از کلمات مشکلزا
۵.? تولید کلمات با فشار فیزیکی زیاد
۶.? تکرار کلمات تک هجایی(مثلا، کتاب را به-به–به بده به من).
☑️سن شروع لکنت زبان معمولا ٢ تا ٧ سالگی و بیشترین شروع آن در ۵ سالگی است.

▪️#ملاکهای_تشخیصی_اختلال_سیالی_کلامی_با_شروع_کودکی_یا_لکنت_زبان▪️

?معیار A:
اختلالات در فصاحت عادی و الگوی زمانی گفتار که با سن و مهارت های زبان فرد تناسب ندارند، با گذشت زمان ادامه مییابند، و با وقوع مکرر و محسوس یک (یا تعداد بیشتری) از موارد زیر مشخص میشوند:
١.? تکرارهای صدا و هجا
٢.? طولانی کردن صدای حروف صدادار و بی صدا.
٣.? کلمات بریده بریده (مثل مکث های کامل شده یا ناکامل در گفتار).
۴.? درازگویی ها (جایگزین کردن کلمه برای اجتناب از کلمات مشکل آفرین).
۵.? تکرار های کلمه تک هجایی (مثل: من من من من من او را میبینم)

?معیار B:
این اختلال موجب اضطراب در مورد صحبت کردانمیشود یا محدودیت هایی را برای ارتباط مشارکت اجتماعی، یا عملکرد تحصیلی یا شغلی، به صورت فردی یا در هرگونه پیوند، ایجاد میکند.

?معیار C:
شروع نشانه ها در اوایل دوره رشد است. (توجه: موارد شروع دیرتر به صورت اختلال فصاحت با شروع بزرگسالی تشخیص داده میشنود.)

?معیار D:
این اختلال ناشی از کمبود گفتاری-حرکتی یا حسی، عدم فصاحت مرتبط با صدمه عصبی (مثل سکته، تومور، آسیب)، یا بیماری جسمانی دیگر نیست و با اختلال روانی دیگر بهتر توجیه نمیشوند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.