اختلال اضطراب فراگیر

 

♻️#شرح_مقدماتی_اختلال_اضطراب_ فراگیر(تعمیم_یافته)♻️

🔸اختلال اضطراب تعمیم یافته (Generalized Anxiety Disorder) یا “GAD” نوعی اختلال فراگیر است که در آن، فرد به طور دائم درباره ی رویدادهای “آینده” نگران است و از آنها می ترسد، موضوعی که به نگرانی مزمن و بیمارگون درباره ی رویدادها منجر می شود.
🔸اصطلاح نگرانی(worry) به تمایل شناختی(cognitive tendency)، به فکر کردن دایمی درباره ی یک موضوع و ناتوانی در کنار گذاشتن آن اشاره دارد.
🔸برای افراد مبتلا به GAD، نگرانی حالت فلج کنندگی پیدا می کند و به منبع ناراحتی هیجانی شدید تبدیل می شود. برای مثال:
١.💭 فرد به طور دایم و مرضی نگران است، هم در مورد مسایل عمده زندگی(مثلا ، سلامت جسمی، اوضاع مالی)، و هم در مورد بسیاری از مسایل کوچک زندگی روزمره، که برای سایر مردم اصلا نگران کننده نیستند.
٢.💭 فرد احساس می کند نمی تواند جلوی نگرانی خود را بگیرد. افراد مبتلا به GAD احساس می کنند که نمی توانند آغاز یا پایان دوره های نگرانی را تحت کنترل داشته باشند.
✔️نکته خیلی خیلی مهم:
🔹در GAD نگرانی ها رابطه ی نزدیکی با “فاجعه انگاری” دارند و معمولا باهم روی می دهند (دوستان اگر فاجعه انگاری هرجا دیدید یکی از ویژگی های اصلیِ اضطراب “تعمیم یافته” یا “فراگیر” یا “GAD” است).

 

🌀#ملاکهای_تشخیصی_اختلال_اضطراب_فراگیر🌀

📒معیار A:
اضطراب و نگرانی بیش از حد (انتظار بیمناک)، که در بیشتر روزها حداقل به مدت ۶ ماه، در مورد چند واقعه یا فعالیت روی می دهند (مانند عملکرد شغلی یا تحصیلی).
📒معیار B:
فرد کنترل کردن این نگرانی را دشوار می داند.

📒معیار C:
اضطراب و نگرانی با سه (یا تعداد بیشتری) از شش نشانه زیر ارتباط دارند. (به طوری که حداقل برخی نشانه ها در بیشتر روزها ظرف ۶ ماه گذشته وجود داشته اند).
✔️توجه: فقط یک مورد در کودکان ضروری است.
١.💭 بی قراری یا احساس عصبی یا کفری بودن.
٢.💭 به راحتی خسته شدن.
٣.💭 مشکل تمرکز کردن یا تهی بودن ذهن
۴.💭 تحریک پذیری
۵.💭 تنش عضلانی
۶.💭 اختلال خواب (مشکل به خواب رفتن یا خفته ماندن، یا خواب بی قرار نامطلوب).

📒معیار D:
اضطراب، نگرانی، یا نشانه های جسمانی، باعث می شوند فرد به رنج یا نابسامانی شدید بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا سایر جنبه های مهم زندگی دچار شود.

📒معیار E:
این اختلال ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد (مثل سوء مصرف مواد مخدر، دارو) یا بیماری جسمانی دیگر نیست (مثل پرکاری تیروئید)

📒معیار F:
این اختلال با اختلال روانی دیگر بهتر توجیه نمی شود (مثل اضطراب یا نگرانی در مورد داشتن حملات وحشتزدگی درختلال وحشتزدگی، ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی ، آلودگی با وسواس های دیگر در اختلال وسواس فکری – عملی، جدایی از اشخاصی دلبسته، اختلال اضطراب جدایی، یادآور های وقایع آسیب زا در اختلال استرس پس از آسیب، افزایش وزن در بی اشتهایی عصبی، شکایت های جسمانی در اختلال نشانه جسمانی، تصور نقص هایی در ظاهر در اختلال بدشکلی بدن، مبتلا بودن به بمیاری جدی در اختلال اضطراب بیماری، یا محتوای عقاید هذیانی در اسکیزوفرنی یا اختلال هذیانی).

 

🔰#علل_اختلال_اضطراب_تعمیم_یافته🔰

📙نظریه ی بیولوژیک📙
🔸شواهد نشان می دهد که هم در اضطراب، و هم در اضطراب تعمیم یافته یک عنصر ژنتیک وجود دارد، یعنی ممکن است GAD به ارث برسد.
🔸کورتکس پریفرانتال می تواند واکنش آمیگدالا به محرک ها یا موقعیت های تحریک کننده را تحت تاثیر قرار دهد.
🔸در یک تحقیق با MRI، مشخص شد در کرتکس پریفرانتال افراد مبتلا به GAD در واکنش به چهره های عصبانی فعالیت بیشتری صورت میگیرد.

📘نظریه های سایکولوژیک📘
١.💭 سوگیری در پردازش اطلاعات:
🔹افراد GAD معمولا سوگیری در پردازش اطلاعات(information processing biases) دارند.
🔹این سوگیری باعث می شود بیش از حد گوش به زنگ تهدیدات باشند، برای خود منابع نگرانی بیشتری تولید کنند و به اضطراب خود تداوم دهند.
٢.💭 شناختها، باورها و فایده ی نگران شدن:
🔹بعضی از این باورهای غلط درباره ی نگران شدن عبارتند از :
🎐نگرانی به من انگیزه میدهد تا کارهای ضروری را انجام دهم(انگیزه).
🎐نگران شدن یک روش موثر برای حل مشکلات است(حل مشکل).
🎐وقتی اتفاق بدی می افتد، اگر نگران شوم، برای از بین بردن آن آمادگی بیشتری خواهم داشت(آمادگی).
🎐وقتی در مورد چیزی نگران میشوم، بهتر میتوانم بفهمم که برای اجتناب یا جلوگیری از آن چه کار باید بکنم(اجتناب/پیش گیری).
٣.💭 صفات شخصیتی افراد نگران:
🔹افراد نگران نمیتوانند تردید و بلاتکلیفی را تحمل کنند، کمالگرا هستند و نسبت به پیامدهای منفی کارهای خود احساس مسئولیت می کنند.

📓نظریه های اجتماعی و اجتماعی-فرهنگی📓
▪️شرایط پر استرس، مثل فقر، اسکان نامناسب، پیش داوری، و تبعیض نیز می تواند در ابتلا به GAD سهم داشته باشد.
▪️این اختلال در قشر کم درامد جامعه دو برابر شیوع دارد.
▪️همچنین در افرادی که متارکه کرده اند، طلاق گرفته اند یا بیوه شده اند نیز فراوانتر است.
▪️(مهم)▪️این اختلال (GAD) در سیاهپوستان آمریکایی، مخصوصا زنان سیاهپوست، رایج تر است.

 

🔰#درمان_اختلال_اضطراب_تعمیم_یافته🔰

💈مثل اکثر اختلالات اضطرابی، می توان GAD را با دارو یا روان درمانی های استانداردشده، مثل CBT یا با ترکیبی از هردو، مورد مداوا قرار داد.
💈اما تصمیم گیری درباره ی این که چه نوع درمانی مورد استفاده قرار گیرد معمولا مهمترین مساله ای است که روان شناسان بالینی با آن روبرو هستند، مخصوصا در مورد اختلالات فراگیر، مثل GAD.
💈اگر کنترل سریع اختلال مهم باشد، دارو پیشنهاد خواهد شد.
💈در غیر این صورت، باید روان درمانی استاندارد و طولانی مدت (مثل CBT) یا برنامه های خودیاری ارایه شود.

💊دارودرمانی💊
🔸معمولا “بنزودیازپین ها” اولین داروهایی هستند که برای درمان افراد مبتلا به GAD تجویز می شوند.
🔸از یک داروی جدید به نام باسپیرون(buspirone) نیز برای درمان GAD استقاده می شود.
🔸داروهای تری-سایکلیک(تری سیکلیک، سه حلقه ای)، و SSRIها نیز برای درمان GAD استفاده می شوند که بهتر از بنزودیازپین ها محسوب می شوند زیرا مثل آنها به اعتیاد منجر “نمیشوند”.

❄️روان درمانی شناختی-رفتاری❄️
🔹درمان شناختی-رفتاری برای اختلال اضطراب تعمیم یافته معمولا از تعدادی عنصر تشکیل می شود که مهمترین آنها عبارتند از:
١.💭 خود-نظارتی
٢.💭 آموزش ریلکسیشن یا آرمیدگی
٣.💭 بازسازی شناختی
۴.💭 تمرین رفتاری

🌀در خود نظارتی(self-monitoring) به درمانجویان آموزش داده می شود که از الگوهای ثابت رفتاری خود و جرقه هایی که باعث آغاز نگرانی می شوند، آگاه شوند.
🔹این جرقه ها معمولا افکار فرد درباره ی رویدادهاس آینده هستند، رویدادهایی که احتمال وقوع آنها بسیار کم است(مثلا، مرگ یکی از بستگان در تصادف رانندگی به هنگام رفتن به اداره).
🌀آموزش ریلکسیشن(relaxation training) یا آرمیدگی روش خوبی برای مقابله با استرس مزمن در مبتلایان به GAD است.یکی از تکنیک های خاص در آموزش ریلکسیشن، آرام بخشی تدریجی ماهیچه هاست.
🌀از بازسازی شناختی برای به چالش کشیدن سوگیری در پردازش اطلاعات در مبتلایان به GAD استفاده می شود.
🌀در تمرین رفتاری(behavioral reahearsal) رفتارهای خوب و سازگارانه برای مقابله(کنار آمدن، کوپینگ) تمرین می شوند تا به هنگام مواجهه با جرقه ی آغاز کننده ی نگرانی، فرد بتواند آنها را به کار ببرد. این تمرین می تواند به صورت تجسمی یا به طور عملی باشد.

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.