مرده خواهی

( قبل از خواندن این متن، حتما مطالب موجود در سربرگ انحرافات جنسی  و نیز زیرگروه انحرافات جنسی نامعین برای درک و تفهیم بهتر مطالعه شود)

مرده خواهی Necrophilia

مرده خواهی نوعی وسواس فکری در مورد اقناع جنسی از جسد است. بیشتر افراد مبتلا به این اختلال، اجساد را از قبرستان پیدا میکنند ولی برخی سابقه دزدی جسد دارند و برخی برای اقناع میل جنسی خود اقدام به قتل میکنند.

تقریبا در تمام موارد مرده خواهی تشخیص انواع روانپریشی و جنون قابل تایید است.

دقت : درمان ها در قسمت سربرگ اصلی انحرافات جنسی درج شده است

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.