خودارضایی

( قبل از خواندن این متن، حتما مطالب موجود در سربرگ انحرافات جنسی  و نیز زیرگروه انحرافات جنسی نامعین برای درک و تفهیم بهتر مطالعه شود)

خودارضایی ( Masturbation)  فعالیتی است که در تمام مراحل زندگی از سنین شیرخوارگی تا پیری شایع است و فقط  زمانی انحراف جنسی تلقی میگردد که:

– تنها شکل فعالیت جنسی باشد

– مستمرا به رابطه جنسی با فرد دیگری ترجیح داده شود

– چنان به افراط صورت بگیرد که حاکی از وجود یک وسواس عملی یا کژکاری جنسی بدون توجه به جنبه های لذت بخشی آن باشد

توضیحات کامل در این خصوص در سربرگ بیماریهای جنسی مردان قسمت خودارضایی داده شده است

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.