هیپوکسی فیلیا

( قبل از خواندن این متن، حتما مطالب موجود در سربرگ انحرافات جنسی  و نیز زیرگروه انحرافات جنسی نامعین برای درک و تفهیم بهتر مطالعه شود)

هیپوکسی فیلیا Hypoxyphilia

عبارت است از تمایل فرد برای رسیدن به یک حالت تغییر هوشیاری ناشی از هیپوکسی در حین ارگاسم. شخص ممکن است برای ایجاد هیپوکسی از داروهایی مثل نیتریت فرار یا اکسید ازت استفاده کند.

دقت : درمان ها در قسمت سربرگ اصلی انحرافات جنسی درج شده است

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.