طب سنتی و مکمل

در این قسمت مطالبی از کتاب قانون و شفا درج کرده ام. با توجه به اینکه درک علمی دقیق این مطالب توسط پزشکان متخصص طب سنتی مقدور است اینجانب اقدام به توضیح مطالب طب مکمل و سنتی برطبق نیازها و فرهنگ واژگان امروزی نموده ام

در توضیح نیروی باه

بدانکه آمیزش از سببهای باقی ماندن انسان در این دنیا است که خداوند متعال آنرا برای آنمنظور قرار داده است و البته پیش از آن اسباب کلی را پس از ایجاد مبدأ آفریده است اما این راه نزدیکتر میباشد و ابزار آن به همین طور آفریده شده، کار را از سایر راههایی که ممکن میببود آسانتر کرده است، بنا بر این قدرت خداوند راههای دیگر را بر نگزیده است وبهمین دلیل افراد را نر و ماده و برای هر کدام ابزاری مناسب آفریده است. پس اگر کسی بمنظور واگذاردن دنیا از این راه روگردان باشد از راه حکمت خدایی بیرون رفته و بر خلاف صنعت خداوند حکیم گام برداشته است چنین دستوری هم از طرف خداوند صادرنگردیده است بلکه این حکماهستند که پرهیز از این کار را روا میدانند، اماپسندیده بودن آن نوعی است و نه شخصی، زیرا اگر غیر از این که هست بود با همه دشواریها و ناراحتی هایی که ممکن است بدنبال آن باشد هیچکس بدان اقدام نمیکرد مگر آنکه ناچار باشد یا از شدت ایمان و فقط برای اطاعت امر خدا آن دشواری را بر خود میگذاشت، بنابراین خداوند در نفس انسان و حیوان گرایش وخواست زیادی برای این عمل آفریده و لذتی در آن قرار داده است. پس معلوم شد که سببهای این کار از اندامهای رییسه بدن و بزرگترین سبب، روح نفسانی است که مرکز آن مغزمیباشد. پس ناتوانی جنسی یاازجهت آفرینش اندامهای رییسه و کمی بنیه است که در این صورت درمانی ندارد مگر آنکه تقویت آن اندامها تا حدی ممکن باشد هر چند که چندان زیاد نخواهد بود، یا از ضعفی است که از جهت مسایل روحی یا حیوانی، داخلی یا خارجی پیش آمده که دراین حالت درمان پذیر است و این مطلب در همه درمانها عمومی است زیراپزشک نمیتواند چیزی را که وجودندارد بیافریند اما شاید بتواند یک نابهنجاری رادرمان کند، از همین رو است که ما میگوییم که حکمت آشکار کردن چیزهایی است که هست نه چیزهایی که نبوده است، بنابراین اشخاص ناتوان نباید به دنبال زیاده روی باشند و غیر از آنچه خداوندخواسته است بخواهند و گرنه به رنج و بیماری گرفتار میشوند که یا از زیادی آمیزش پیدا میشود یا ازبکاربردن داروها. زیان نزدیکی برای آنانکه ناتوانند بیش ازآنست که بشمار آید زیرا این کار حرارت غریزی را خاموش میکند، وحرارتی غیر طبیعی را برمیانگیزد ازنیرو و نشاط میکاهد نیروی کارهای طبیعی و روحی را کم میکند، جنبشها را سنگین مینماید، آدمی را از رویدادها تأثرپذیر میکند معده و کبد را ناتوان میکند،بدی گوارش پدید می آورد، اندامهای اصلی را می خشکاند، پیری زودرس، لاغری، خشک گوشتی، کم خونی، رنگ پریدگی و ناتوانی نبض را ایجادمیکند و به پی ها زیان میرساند، سبب نزله ها و لرزش اندامها و ضعف حرکات میگردد،سینه و ریه و کلیه ها از آن زیان میبینند و لاغر میشوند و برای آنها که عادت دارند باد و نفخ و نیز درد پا و مفاصل و عرق النساایجادمیکند، بخصوص آنکه آمیزش در هنگام پری معده انجام گردد و بدن شخص لاغر و مزاج او خشک، رگهایش تنگ و خون او کم باشد و اگرچنین بود یا آدمی پیر باشد باید از این کار آنچنان بپرهیزد که از دشمن خطرناکی میگریزد، بخصوص اگر بیمارباشد یا مدت کمی از بهبودی او گذشته باشد. مناسبترین افراد برای این کار کسی است که دارای مزاج خونی و بدنی نیرومند باشد و اینان کسانی هستند که سرخ و سفید، پرگوشت، گشادرگ، پرخون، پرمنی و پرمو هستند و اندامهای رییسه آنها نیرومنداست و اینهایند کسانیکه برای باقی گذاردن نسل آفریده شده اند و چیزهایی که برای این منظور مناسب است به آنها داده شده است. اما قاعده کلی این است که آنگاه به این کار بپردازند که یک هیجان و اشتهای طبیعی و واقعی در کار باشد.به هر حال برای کسی که در نزدیکی زیاده روی میکند خون گیری، خستگی، عرق کردن در حمام و مانند آن روا نیست و باید مراعات وضع مزاجی خودرا ازجهت گرمی و سردی بکند، باید غذای زیادتری بخورد، بیشتر بخوابد و بیشتربیاساید، بیشتر عطربکارببرد و سرمه بکشد. در اینجا پاره ای ازغذاهایی که زیادکننده منی است را نام میبریم:پیاز، شاهی، هویج، شلغم، نخود، تره، نعناع، لوبیا، شنبلیله، نان گندم پوست گرفته، گردو، بادام، پسته، فندق، نارگیل، کنجد، شکر، عسل، شیر، موز، خرماو

اگر در معاینه تشخیص دادی که دلیل اخلال در کار ابزار جِماع و کاهش نیروی جنسی ، در اندامان رئیسی نهفته است، باید به درمان آن ها بپردازی

  اگر سبب سرمازدگی و سرد مزاجی آن ها است  که اکثراً از سرد مزاجی است  بهترین درمان معجون مثرودیطوس (میترادات) است، که در چنین حالاتی قوی تر از هر داروی دیگری است، که نه تنها در این مورد، بلکه در هر حالتی، هر اندامی که از سرمازدگی نیرویش کاهش یافته باشد، کارساز است .

اگر تشخیص دادی که سبب کاهش نیروی جنسی ونابسامانی اندامان مامورانجام جماع، ناتوان شدن کبد است، بیمار را وسیله داروی کرکم (زعفَران هندی)، امروسیاوسنجرینا درمان کن ، اگر خرابکاری از معده ا ست و معده به سوء هضم مبتلا است، داروهای تقویت معده را . استعمال کن ،

 اگر سبب کاهش نیروی جنسی از کلیه باشد، قبل از هر چیزبه درمان بیماری کلیه بپرداز، که اکثراً به درمانی نیازداری که کلیه را گرم کند، زیرا گرمی کلیه و گرمی پشت در تحریک آلت تناسلی بسیار اثربخش است . بعد از آنکه کلیه را کرمی بخشیدی آنگاه بقیه درمان ها را  ت  استعمال کن ،

 اگر تشخیص دادی که مغزیا قلب در کاهش نیروی جنسی دخالت آنچه که لازم اس دارند، داروهای خوشبوی و انفیه های دارویی رطوبت زا در درمان قلب و مغز در این حالت مفیدند . اگر قلب را درمان می کنی، داروی مشک، تریاق و مثرودیطوس را نیزبکار ببر ، 

اگر سبب کاهش باد در پایینهای بدن بود، دقت کن در صورتی که تشخیص دادی که این کم بادی از اثر سرما است، به آرامی ماساژ دادن و روغن های بر پوست مالیدنی تجویز کن  که آن ها را ذکر خواهیم کرد  داروی بزرگ دارچین نیز در این حالت خوب دارویی است . غذای بیمار عبارت باشد از : باقلی، لوبیا، نخود و پیاز با نمک که کمی صمغ  اَنگدان با آن مخلوط باشد. اگرکم بادی اندامان پایینی از اثر گرما باشد، داروهای سردی بخش و تعدیل . کننده مزاج گرم را استعمال کن، بیمار را در آبزن بنشان، دا روهای مالیدنی و پاشیدنی سردی بخش تجویز کن، غذای بیمار، سرد مزاج سردی بخش و بادزا مانند: گلابی، شاه توت، باقلی، ماست و شیر باشد. اگر ناتوا نی نیروی جنسی تابع نیروی بدنی است، غذاهای نیروبخش را تجویز کن که بیمار بخورد . از  قبیل: شورباهای ساده، سرخ شده ها، انواع شراب، کباب هر نوعش، حلیم، تخم مرغ نیم بند، شلغم، شیر، روغن حیوانی، نان بدون سپوس، مغز بادام، گردو، نارگیل، پسته، چاتلانقُوش و امثال آن ها . غذای بیمار باید دیگ ابزار زده و مخلوط با پیاز و نعناع وتره و شَنبلیله و شبدر و ترتیزک آبی باشد. وسیله آب تنی های با یسته بدن بیمار را تقویت کن و روغن های نیروبخش به بدن بیمار بمال، از قبیل : روغن سوسن و روغن بان و اگر دیدی که به گرمی بخشیدن بیشتر نیاز هست، مشک و جند بیدستَر و امثال آن ها را با داروی روغنی مالیدنی بر پوست مخلوط کن ،اگر تشخیص دادی که اندامان وابسته به آب پشت از سرمازدگی و سرد مزاجی به این حالت درآمده اند، داروهای گرمی بخش بکار ببر  که بعداً آن ها را ذکر خواهیم کرد  داروهای مالیدنی گرمی بخش را هم استعمال کن ،

اگر در د اندامان آب پشت هم سرما و هم خشکی باشد، همراه درمان گرمی بخش، . غذاها و خوراکی های رطوبت زارا برای بیمار تجویز کن

، اگر سبب ناتوانی اندامان آب پشت از گرما است و گرمای شدید بر آن ها اثر گذاشته است، هر دارویی که  در رطوبت بخشی میانه روباشد خوب است، مثلا ماست گاوی، خُرفَه را در شیر بجوشانند و بیمار بخورد. اگر اندام ان وابسته به آب پشت از اثر گرما و خشکی ناتوان شده اند و در نتیجه نیروی جنسی خلل دیده  است، بدن بیمار رانه به شدت بلکه به حالت میانگین(معتدل) رطوبی کن و بیمار را به حمام بفرست .

غذایش از این قرار باشد . زرده تخم مرغ، شیر حیوان بر آتش جوشیده ای که دو پنجم ترنجبین با آن مخلوط باشد و شورباهای ساده . روغن های سرد مزاج رطوبت بخش استعمال کن و حتی از روغن کاهو و روغن کدو نیز استعمال کن ، اگر سبب کاهش نیروی جنسی خشکی باشد، بدن بیمار را وسیله حمام، غذاهای رطوبت زا، روغن ها،  انواع شیر، شراب کم مایه و سوپهای نرم و نرمی بخش از انواع حبوب درمان کن، باید کاری کنند که بیمار دلشاد باشد و در آرامش به سربرد.

اگر گناه این ناتوانی نیروی جنسی به گردن ذکر است و پی رگ های ذکر از سرما آسیب دیده اند و سست شده اند، درمانی را که در بحث سستی و سرمازدگی مثانه گفته ایم به کار گیر، باید بیمار بعد از پاک سازی های درونی، د ر حالت خستگی زیاد، وقتی که خراج در بدنش باشد و خراج را با نیشتر شق کرده باشند و وقتی که واکنش روانی براو چیره است جماع نکند، که در این حالت جماع نیروی بدن را کاهش می دهد . اگر جماع زیاد و پیاپی کردو آلت تناسلی به سستی گرایید، بایداراده کرده و به زورخود راکنترل کند و دست از جماع بکشد . در این حالت زیاد از حد جماع کردن ممکن است به قطع نسل بیانجامد. بیمار باید ازلت انبانی و شکم آکندن از خوراک بیش از حد طبیعی و بیش از اندازه لازم دوری جوید، اگر  از اثرتلمبار کردن غذا در معده، با سستی و فروهشتگی آلت تناسلی روبرو شد ، باید غذای سبک بخورد، غذا را خوب هضم کند و معده اش را نیرو بخشد، کمتر اب بخورد  زیادنوشیدن آب زیان آورترین کار در این باره است  نباید غذاهایی بخورد که باد را تحلیل می برند واز گرم مزاجی که دارند خشکی افزاباشند . از داروها و غذاهای آتی دوری جویند، که عبار تند از : سداب(فَیجن)، مرزنگوش، اسپند، تانبول، مروخوش،

زیره و پنج انگشت و نباید چیزهای خشکاننده سردی بخش از قبیل : عدس، خَرنُوب، گاورس، ترشمزه ها و گس مزه ها بخورند که خشکاننده هستند . از داروهای بسیار سردی بخش بپرهیزند که منظور از این داروها داروهای مخدر ، کافور، اِسفَرزه، نیلوفرو گل محمدی است که برای نیروی جنسی سازگار نیستند . امابزر خشخاش هرچندکمی نیروی مخَدرد آرد، لیکن ازچربی و بادبرانگیزئی که دارد تلافی تخدیر را در می آورد و فایده اش برزیانش می چربد. نباید بازنی که در حال حیض است جماع کنند، جماع با پیرزن هم خوب نیست، با زن بیمار درآمیختن نیز  ناپسند بوده و زیان مرد است، نباید با زنی که هنوز به حد رشد . نرسیده است جماع کنند، باید از همبستر شدن با زنی که مدت ها جماع نداشته دوری جویند . جماع با دختر باکره نیز همانند همه حالات ذکر شده، نیروی اندامان وابسته به منی را کاهش می دهد. بویژه به نیروی جماع زیان می رساند.

کسی که از عمل جماع عاجز است یکی از روش های درمان آن این است که : اولا چشم از جماع بپوشاند ثانیا کتاب های مربوط به امور جنسی را بخواند و اخبار مردان خبره در این زمینه را گوش دهد . آداب ملامسه و مغاز له را بنگرد و به آن فکر کند تا نیروی لازم در او فراهم شود . با کسانی دوستی کند که در این باب تجربه دارند . دو رهم بنشینند، گفت و گویشان در این خصوص باشد و حکایات جنسی بیان دارند و حتی جماع حیوانات را تماشا کند(مخصوصاً در بهار ) تا کم کم توانایی جماع در او ظا هر شود . به طور خلاصه و روی هم رفته، برای تقویت نیروی جنسی و از بین بردن ضعف و فتوری که برای غریزه جنسی رخ می دهد، دستورات و معالجاتی هست که باید مراعات شود :

قبل از هر چیزو بیشتر از هر چیز باید به گرمی بخشیدن و رطوبی کردن بدن و گشودن سد شده های  اندامان تن توجه داشته باشند و پشت و کلیه را گرم نگهدارند، برای این منظور داروهای همراه باندپیچی و داروهای اندایشی از قبیل : روغن بان، روغن پنبه دانه و امثال آن ها خوب است . برای زدودن اثر سرما و پی رگ های سرمازده، داروهای تقویت کننده جنسی را تناول کنند و بر تن بمالند . داروهایی استعمال کنند که در هضم دوم و هضم سوم بادزا و گرمی بخش باشند و از رطوبت غیرطبیعی آن ها بادبه وجود آید. داروهایی را تناول کنند که خاصیت بادزایی و گرمی بخشی داشته باشند . غذاهایی بخورند که خون . گرم و ترمزاج و در حد زیادتولیدکنند و درعین حال لزج و با دزا و نیروبخش باشند، مثلا : نخود، لوبیاو امثال آن ها خوبند . بهترین وقت استعمال دارو و خوردن غذای مناسب بعد از حمام رفتن است . برای اندایش بدن، از روغن زنبق، روغن سوسن، روغن نرگس و امثال آن ها استفاده کنند . صبحانه قبل از غذا تخم مرغ نیم بند  که نمک بر آن پاشند  بنوشند، اگر نمک ریگ ماهی باشد چه بهتر . بعد از خوردن غذاهای تقویت کننده غریزه جنسی کمی شراب ریحانی بخورند و پاها را با آب گرم بشویند و روغن های مالیدنی مناسب  که ذکر شده اند  برپاو سایر اندامان وابسته به کار جماع بمالند و بخوابند.

در این جا دارو ها و روغن ها و غذاهای برخیزاننده آلت تناسلی را ذکر می کنیم و توضیح می دهیم که کدام  از آن ها برای کدام نوع از انواع سستی و ناتوانی درامر جماع مفید وبا حالت انسان سازگار است . این را بدان، که در تقویت نیروی جنسی مهمترین عامل نوع غذاست و از اثر غذای مناسب ماده آب پشت زیاد می شود و انسان برای انجام جماع نیروی بیشترکسب می کند . کسی که داروهای تقویتی غریزه جنسی را بسیار استعمال می کند، اگر احیانا از اثر استعمال داروها احساس حالت تب و التهاب وپرشدگی اندامان از خون کرد، باید رگ بزند و طبیعت را اصلاح کند و باز استعمال داروها را از سر گیرد. نباید در استعمال داروها و غذاهای گرم کننده بدن زیاده روی و افراط کنند که به خشکیدن بدن بیانجامد  و هرگاه داروی تقویت کننده نیروی جنسی می خورند، یک قدح شراب ریحانی بر آن بنوشند.

منبع : قانون، کتاب سوم

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.