اندام تناسلی مرد


دستگاه تناسلی مذکر از دو بخش خارجی و داخلی تشکیل میشود.

بخش خارجی دستگاه تناسلی مرد

آلت ( پنیس)، کیسه بیضه ( اسکروتوم) ، بیضه ها( تستیس ) و اپیدیدیم

بخش داخلی دستگاه تناسلی مرد

پیشابراه (اورترا) ، مجرای وابران ( وازدفران) ، مجاری انزالی ، کیسه های منوی ، غده پروستات ، غدد بولبواورترال یا کوپر

آلت :

شامل سه بخش است : ریشه (root) ، تنه ( shaft) و سر(Glans) که قسمت مخروطی آلت است و بوسیله لایه پوستی شلی موسوم به حشفه یا پیش پوست ( Foreskin) پوشیده شده و سوراخ پیشابراه در نوک آن قرار دارد. تنه آلت از دو محفظه بزرگ به نام اجسام غاری ( کورپوس کاورنوزوم) و یک محفظه کوچک به نام جسم اسفنجی ( کورپوس اسپونجیوزوم) تشکیل شده و در هنگام نعوظ آلت، ۹۰% خون در اجسام غاری و ۱۰% در جسم اسفنجی و سرآلت جمع میشود. وظیفه جسم اسفنجی، عمدتا دفع ادرار و مایع منی و نیز جلوگیری از تحت فشار بودن پیشابراه حین نعوظ میباشد.

بقیه اجزا بطور کلی عبارتند از: کیسه بیضه  کیسه شل و پوشیده شده بوسیله پوست است که وظیفه محافظت از بیضه ها و نیز حفظ بیضه ها در دمای پایین تر از بدن برای عملکرد مناسب دارد. بیضه ها که وظیفه تولید تستسترون و اسپرم را دارند. اپیدیدیم مسوول بلوغ اسپرم و انتقال آن میباشد. وازدفران مسوول انتقال اسپرم از اپیدیدیم به پیشابراه میباشد. کیسه های منوی در نزدیکی قاعده مثانه به وازدفران متصل میشوند و مسوول تولید قسمت اعظم منی میباشند. غده پروستات در زیر مثانه قرار دارد و مایع اضافی لازم را برای انزال فراهم میکند. مجاری انزالی از الحاق وازدفران و کیسه های منوی تشکیل شده اند و به پیشابراه میریزند. غدد کوپر در زیر پروستات قرار دارند و مایع لغزنده ای را به پیشابراه میریزد که هم باعث لغزنده شدن پیشابراه و هم باعث خنثی نمودن هر نوع اسیدیته که ممکن است براثر باقی ماندن ادرار در پیشابراه اتفاق بیفتد میگردد. پیشابراه  لوله ای است که ادرار را از مثانه و منی را از مجاری انزالی به بیرون بدن میبرد.

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.