درد مزمن

علل اختلال عملکرد جنسی در بیماران با درد مزمن چند عاملی است و اغلب عوامل  فیزیولوژیک ،  فارماکولوژیک و سایکولوژیک مطرح هستند. در یک مطالعه در ۷۳% بیماران با درد مزمن مشکل در فعالیت جنسی به خاطر درد داشتند. علل این مشکل شامل کاهش تحریک، موارد مربوط به وضعیت مناسب،  تشدید درد، اعتماد بنفس پایین، نگرانی از اجرا و اشکال در  ارتباط میباشد. در یک مطالعه دیگر مشکلات جنسی در ۶۴% بیماران با کمردرد  ‌دیده شده است. در زنان با کمردرد   فرکانس فعالیت جنسی شان کمتر شده است،  حین مقاربت دردشان بیشتر میشود،  میل جنسی شان نسبت به مردان مبتلا به کمردرد یا افراد مبتلا به گردن درد کاهش بیشتری دارد.

اختلال عملکرد جنسی در بیماران با درد مزمن با افسردگی،  مکانیسمهای تطابق ضعیف،  مدت درد کوتاهتر ارتباط بالای دارد. بسیاری از داروها شامل اپیویید ها،  ضد افسردگیها ، ضد تشنجها به طور مستقل باعث اختلال عملکرد   جنسی میشوند. درد مزمن لگن در زنان که به طور شایع باعث دیس پارونی و اختلال عملکرد جنسی میشود میتواند به علت سوئ استفاده جنسی یا غفلت احساسی یا فیزیکی در کودکی باشد. میتواند علل جسمی نیز داشته باشد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.