قطع عضو

بیماران با آمپوتاسیون اندام اغلب عملکرد   ژنیتال خود را حفظ میکنند مگر به دلیل بیماریهای همراه مثال دیابت،  بیماریهای قلبی یا عوارض دارویی. ولی زندگی جنسی آنها به دلیل عوامل  مختلف تحت تاثیر قرارخواهد گرفت که عبارتند از افسردگی ، اعتماد به نفس پایین،  تصور بدنی  ضعیف ، احساس فانتوم ،  درد و مشکلات در تعادل و حرکت،  مشکل در پوزیشن مناسب حین فعالیت جنسی. مفصل زانو برای حفظ بالانس حین مقاربت مهم است. افرادی که قطع عضو  ترانس فمورال دارند از بالشت حین انجام مقاربت استفاده میکنند. درقطع عضو  اندام فوقانی بیمار از وضعیت طاق باز و خوابیده به پهلو که اجازه حرکت به اندام سالم و باقیمانده اندام درگیر را میدهد سود میبرد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.