ضربه مغزی

شیوع اختلال عملکرد   جنسی بعد از  ضربه مغزی ۴ تا۷۱% گزارش شده که دامنه وسیعی دارد . انواع ناتوانایی های جنسی در این افراد مشابه سکته مغزی است و شامل کاهش میل جنسی و فرکانس فعالیت جنسی در هر دو جنس است،  اختلال نعوظ ،  اختلال عملکرد   انزال در مردان و دیسپارونی، نداشتن ارگاسم و کاهش لوبرکاسیون در خانمها.  به علاوه آسیب مغزی میتواند باعث رفتارهای هیپرسکچوال مثل ازدیادmasturbation (خود ارضایی) شود که این مشکل به خصوص در آسیب سیستم لیمبیک و لوب پره فرونتال اتفاق می افتد. بیمار دچار ناتوانی در مهار ‌میشود. در آسیب دوطرفه پلهای تمپورال باعث سندرمkluver-bucy  شده و بیمار هیپر سکچوالیتی و پرخوری پیدا میکند. شیوع و انواع اختلال عملکرد   جنسی بستگی به حجم کلی مغز آسیب دیده و نیز محل آسیب فوکال دارد.  به نظر نمیرسد اختلال عملکرد جنسی با نقایص شناختی ،  طول مدت فراموشی بعد از آسیب و وسعت نقص نورولو‍ژیک مرتبط باشد.  داروها به خصوص ضد تشنج ها با اختلال عملکرد  جنسی بدنبال ضربه مغزی مرتبط هستند. عوامل  سایکوسوشیال نقش مهمی دارند.  وجود افسردگی  فرد را مستعد به اختلال عملکرد   جنسی میکند.  شاید مسایل سایکو لوژیک مهم شامل کاهش احساس سلامتی،  کیفیت زندگی ،  کاهش اعتماد به نفس، اضطراب. حساسترین اندیکاتور اختلال جنسی در ضربه مغزی وجود افسردگی است

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.