بیماریهای مزمن

اختلال عملکرد جنسی  بعد از شروع ناتوانایی ها چندین علت داردکه میتوان آنها را در پنج دسته جای داد:

تغییرات فیزیکی اولیه

تغییرات فیزیکی ثانویه

 مشکلات روحی

بیماریهای همراه

اختلال عملکرد مرتبط با مصرف داروها 

تغییرات فیزیکی اولیه Primary physical change از آسیب بیماری ناشی میشود و مستقیما روی پاسخ جنسی اثر میگذارد. این تغییرات جسمی  اولیه شامل تغییرات حس ناحیه پرینئال ، کاهش لوبریکاسیون واژن ، اختلال نعوظ  و بی ارگاسمی است.

محدودیت فیزیکی ثانویه: secondary physical limitations نقش مهمی در مشکلات جنسی بعد از ناتوانی را بازی میکند. این محدودیتها  به صورت غیر مستقیم روی روند بیماری اثر میگذارند که روی عملکرد   ژنیتال یا پاسخ جنسی اثر نمیگذارند ولی باعث میشود فعالیت جنسی ناخوشایند و با مشکل شود. مثالهای محدودیت جسمی  ثانویه شامل خستگی،  درد،  ضعف،  اسپاستیسیتی ،  کانترکچر، آتاکسی، اختلال عملکرد   روده و مثانه و مشکلات شناختی می باشد. سهم بخش مشکلات روحی در اختلال عملکرد   جنسی شامل عوامل   احساسی،  ارتباط دوطرفه  ،  موقعیت و فرهنگی میباشد. افراد ناتوان اغلب مشکل سازگاری با شرایط جدیدشان را دارند ، اعتماد به نفس پایین تری دارند،  تصور ضعیفتر ازوضعیت بدن ، ترس از تنهایی و جدا شدن از دیگران،  عصبانیت ،  خجالت،  احساس گناه،  از بین رفتن ارتباط با کسی که عاشقش بودند ،  اضطراب و افسردگی. همه این موارد روی عملکرد   جنسی فرد اثر میگذارد. دسته چهارم شامل تاثیر بیماریهای همراه به ویژه دیابت،  بیماریهای قلبی عروقی و  افسردگی می باشد که اثر آنها روی مسایل جنسی مستقل از ناتوانی اولیه است. در نهایت بسیاری از داروهایی که برای فرد دچار ناتوانی تجویز میشود روی عملکرد جنسی او اثر میگذارند که توضیح داده خواهد شد. مهم است که پزشک به این دسته  علل دقت داشته باشد.دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.