تور زیارتی سوریه تور ارزان بلغارستان تور ارزان قشم تور کربلا از مشهد تور تبریز از اصفهان تور مشهد با قطار فدک تور لحظه آخری عتبات تور ازمیر از تبریز خیام گشت تور لحظه آخری کربلا

جرم شناسی انحرافات جنسی از منظر قانون و فقه

انحرافات جنسی در واقع گروهی متنوع از بیماریها و ناهنجاریهای روحی روانی است که مبتلایان آنها، رفتارهای جنسی مغایر با مدل های پذیرفته شده و ارزشها و معیارهای مقبول جامعه دارند.انحرافات جنسی از دیدگاه جامعه شناسی، به منزله یک آسیب اجتماعی تلقی میگردد. از نظر حقوقی و قضایی نیز غالب انحرافات جنسی به عنوان عملی مجرمانه شناخته شده اند و با مرتکبین این اعمال، برخورد قضایی بعمل می آید که باید برخورد مناسب، پیشگیرانه و مصلحانه که برخواسته از یک نظام قضایی پویا و عدالت محور است همواره در این خصوص مد نظر قرار گیرد. انحرافات جنسی از دیدگاه فقهی نیز قابل بررسی میباشند زیرا بسیاری از این انحرافات در متون فقهی مورد تبیین و توصیف قرارگرفته و دارای حکمی خاص میباشند.آن تعداد از انحرافات جنسی که جز مسایل مستحدثه بوده و دارای سابقه فقهی نمیباشند مثل تغییر جنسیت طلبی، به وسیله اجتهاد و استنباط فقیه از ادله اربعه مورد حکم قرار میگیرد. امروزه بسیاری ار انواع انحرافات جنسی از دیدگاه حقوق جزای ایران جرم بوده و قابل مجازات میباشند اما رویکرد سیاست جنایی کشورهای غربی در این مورد، غالبا برمبنای جرم زدایی یا تسامح استوار است. هدف نگارنده سایت، بررسی و تحلیل و توصیف جرم شناسی و فقهی کجروی های جنسی با استناد از منابع موجود در این زمینه است و جنبه های کیفری قاونی چندان مد نظر نمیباشد. در ستون های آبشاری، تک تک انحرافات جنسی مورد بررسی و تحلیل جرم شناسی و فقهی قرار میگیرند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.