بی انزالی

بی انزالی

Anejaculation(عدم وجود انزال)

اگر انزال واپس گرا شدید و کامل باشد (که اکثراً اینگونه است) منی بطور کامل وارد مثانه می شود و سبب ایجاد یک حالت مرضی می شود که اصطلاحاً به آن “انزال خشک” می گویند، یعنی حتی یک قطره منی نیز بیرون نمی ریزد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.