شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها

Card image cap
تست MMPI-2

يش دوم ...

قیمت : 30,000 تومان

Card image cap
تست NEO-PI-R

تست Neo

قیمت : 30,000 تومان

Card image cap
آزمون میلون 3

آزمون میلون 3

قیمت : 30,000 تومان

Card image cap
MBTI_2

آزمون رجحان شخصیتی

قیمت : 5,000 تومان

Card image cap
BDI-II

تست افسردگي بک

قیمت : 15,000 تومان

Card image cap
BAI...

آزمون اضطراب بک

قیمت : 10,000 تومان

Card image cap
BHS-II

آزمون نااميدي بک

قیمت : 12,000 تومان

Card image cap
MMS-EXAM

ناختي ...

قیمت : 30,000 تومان

چگونه در یک آزمون روانشناسی شرکت کنم ؟

تنها در 4 مرحله میتوانید به سادگی در یک آزمون روانشناسی شرکت کرده و پاسخ آزمون بهمراه اطلاعات، تحلیل ها و نمودارهای مربوطه را دریافت نمایید.

مطالب و محتوای آموزشی بروز

پرسش و پاسخ آنلاین

اجرا و تفسیر آنلاین آزمونهای روانشناختی

تحلیل نموداری نتایج آزمون های روانشناسی

ذخیره و انتشار نتایج آزمون های روانشناسی