خود ارضایی

خود ارضایی در واقع انجام عملی توسط خود فرد( و نه شخص دیگر) برای تسکین یا اطفا شهوت که معمولا به ارگاسم ختم میشود.

مطالعه این نوشته

خود ارضایی در جوانان و بزرگسالان

خود ارضایی یا استمنا (Masturbation)- که در زنان، استشها نامیده میشود- یعنی انجام عملی توسط خود فرد(خود انگیزی جنسی) برای رسیدن به اوج لذت جنسی یا ارضای جنسی ( ارگاسم) بدون عمل نزدیکی که معمولا به ارگاسم منجر می شود. البته این تعریف کامل نیست چون فرد میتواند انواع رفتارهای جنسی با شریک جنسی خود بدون نزدیکی هم انجام دهد که خود ارضایی تلقی نمی شود مثل سکس دهانی یا مقعدی یا مالشی و…

مطالعه این نوشته

خود ارضایی در کودکان

تعریف:خود ارضایی یک رفتار خود تحریکی است که به منظور کسب لذت صورت می‌پذیرد. کودکان ممکن است خود را با دست یا شئی دیگری مالش دهند

مطالعه این نوشته

کنترل خودارضایی

چگونه می توانیم خود ارضایی را ترک کنیم و با چه راههای این عادت مضر را رها کنیم.

مطالعه این نوشته

مطالب و محتوای آموزشی بروز

پرسش و پاسخ آنلاین

اجرا و تفسیر آنلاین آزمونهای روانشناختی

تحلیل نموداری نتایج آزمون های روانشناسی

ذخیره و انتشار نتایج آزمون های روانشناسی