blog-featured-image

برنامه های رادیویی زنده دکتر شمشیری


برنامه های رادیویی زنده دکتر شمشیری


شنبه ها / ساعت 11 -11:45 موج اف ام 94 برای تهران / موج AM1332 برای شهرستانها موضوعات بهداشت روان : ازدواج، طلاق، خانواده، تربیت فرزند، اعتیاد، بیمارهای روانپزشکی و......