blog-featured-image

به کانال تلگرام دکتر شمشیری بپیوندید


به کانال تلگرام دکتر شمشیری بپیوندید


ادرس کانال https://t.me/drshamshirinezam کانال تلگرام که ایکون ان در سایت موجود است به مباحث مختلف انواع اختلالات روانپزشکی و روانشناسی در کودک و بزرگسال توسط تیم درمانی روانپزشکی و روانشناسی می پردازد