blog-featured-image

دکتر شمشیری


دکتر شمشیری


باسلام. به دلیل مشکل سرور و دامین امکان پاسخ به سوالات نبود. نزدیک 300 سوال موجود است که تا امشب و نهایتا فردا پاسخ داده خواهد شد. از تاخیر بعمل امده عذرخواهی میکنم.