blog-featured-image

انجام تست اعتیاد از مو


انجام تست اعتیاد از مو


بزودی در مرکز دکتر شمشیری شرایط انجام تست انواع مواد مخدر از موی سر که بین سه تا 6 ماه مصرف قبل را نشان میدهد و قابل منفی کردن نیست در سال 97 مهیا خواهد شد. علاقمندان میتوانند منتظر اطلاعات بعدی باشند.