♻️#شرح_مقدماتي_اختلال_اضطراب_ فراگیر(تعميم_يافته)♻️

?اختلال اضطراب تعميم يافته (Generalized Anxiety Disorder) يا “GAD” نوعي اختلال فراگير است كه در آن، فرد به طور دائم درباره ي رويدادهاي “آينده” نگران است و از آنها مي ترسد، موضوعي كه به نگراني مزمن و بيمارگون درباره ي رويدادها منجر مي شود.
?اصطلاح نگراني(worry) به تمايل شناختي(cognitive tendency)، به فكر كردن دايمي درباره ي يك موضوع و ناتواني در كنار گذاشتن آن اشاره دارد.
?براي افراد مبتلا به GAD، نگراني حالت فلج كنندگي پيدا مي كند و به منبع ناراحتي هيجاني شديد تبديل مي شود. براي مثال:
١.? فرد به طور دايم و مرضي نگران است، هم در مورد مسايل عمده زندگي(مثلا ، سلامت جسمي، اوضاع مالي)، و هم در مورد بسياري از مسايل كوچك زندگي روزمره، كه براي ساير مردم اصلا نگران كننده نيستند.
٢.? فرد احساس مي كند نمي تواند جلوي نگراني خود را بگيرد. افراد مبتلا به GAD احساس مي كنند كه نمي توانند آغاز يا پايان دوره هاي نگراني را تحت كنترل داشته باشند.
✔️نكته خيلي خيلي مهم:
?در GAD نگراني ها رابطه ي نزديكي با “فاجعه انگاري” دارند و معمولا باهم روي مي دهند (دوستان اگر فاجعه انگاري هرجا ديديد يكي از ويژگي هاي اصليِ اضطراب “تعميم يافته” يا “فراگير” يا “GAD” است).

 

?#ملاکهای_تشخیصی_اختلال_اضطراب_فراگیر?

?معيار A:
اضطراب و نگرانی بیش از حد (انتظار بیمناک)، که در بیشتر روزها حداقل به مدت ۶ ماه، در مورد چند واقعه یا فعالیت روی می دهند (مانند عملکرد شغلی یا تحصیلی).
?معيار B:
فرد کنترل کردن این نگرانی را دشوار می داند.

?معيار C:
اضطراب و نگرانی با سه (یا تعداد بیشتری) از شش نشانه زیر ارتباط دارند. (به طوری که حداقل برخی نشانه ها در بیشتر روزها ظرف ۶ ماه گذشته وجود داشته اند).
✔️توجه: فقط یک مورد در کودکان ضروری است.
١.? بی قراری یا احساس عصبی یا کفری بودن.
٢.? به راحتی خسته شدن.
٣.? مشکل تمرکز کردن یا تهی بودن ذهن
٤.? تحریک پذیری
٥.? تنش عضلانی
٦.? اختلال خواب (مشکل به خواب رفتن یا خفته ماندن، یا خواب بی قرار نامطلوب).

?معيار D:
اضطراب، نگرانی، يا نشانه های جسمانی، باعث مي شوند فرد به رنج یا نابساماني شديد بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا ساير جنبه هاي مهم زندگي دچار شود.

?معيار E:
این اختلال ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد (مثل سوء مصرف مواد مخدر، دارو) یا بیماری جسمانی دیگر نیست (مثل پرکاری تیروئید)

?معيار F:
این اختلال با اختلال روانی دیگر بهتر توجیه نمی شود (مثل اضطراب یا نگرانی در مورد داشتن حملات وحشتزدگی درختلال وحشتزدگی، ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی ، آلودگی با وسواس های دیگر در اختلال وسواس فکری – عملی، جدایی از اشخاصی دلبسته، اختلال اضطراب جدایی، یادآور های وقایع آسیب زا در اختلال استرس پس از آسیب، افزایش وزن در بی اشتهایی عصبی، شکایت های جسمانی در اختلال نشانه جسمانی، تصور نقص هایی در ظاهر در اختلال بدشکلی بدن، مبتلا بودن به بمیاری جدی در اختلال اضطراب بیماری، یا محتوای عقاید هذیانی در اسکیزوفرنی یا اختلال هذیانی).

 

?#علل_اختلال_اضطراب_تعميم_يافته?

?نظريه ي بيولوژيك?
?شواهد نشان مي دهد كه هم در اضطراب، و هم در اضطراب تعميم يافته يك عنصر ژنتيك وجود دارد، يعني ممكن است GAD به ارث برسد.
?كورتكس پريفرانتال مي تواند واكنش آميگدالا به محرك ها يا موقعيت هاي تحريك كننده را تحت تاثير قرار دهد.
?در يك تحقيق با MRI، مشخص شد در كرتكس پريفرانتال افراد مبتلا به GAD در واكنش به چهره هاي عصباني فعاليت بيشتري صورت ميگيرد.

?نظريه هاي سايكولوژيك?
١.? سوگيري در پردازش اطلاعات:
?افراد GAD معمولا سوگيري در پردازش اطلاعات(information processing biases) دارند.
?اين سوگيري باعث مي شود بيش از حد گوش به زنگ تهديدات باشند، براي خود منابع نگراني بيشتري توليد كنند و به اضطراب خود تداوم دهند.
٢.? شناختها، باورها و فايده ي نگران شدن:
?بعضي از اين باورهاي غلط درباره ي نگران شدن عبارتند از :
?نگراني به من انگيزه ميدهد تا كارهاي ضروري را انجام دهم(انگيزه).
?نگران شدن يك روش موثر براي حل مشكلات است(حل مشكل).
?وقتي اتفاق بدي مي افتد، اگر نگران شوم، براي از بين بردن آن آمادگي بيشتري خواهم داشت(آمادگي).
?وقتي در مورد چيزي نگران ميشوم، بهتر ميتوانم بفهمم كه براي اجتناب يا جلوگيري از آن چه كار بايد بكنم(اجتناب/پيش گيري).
٣.? صفات شخصيتي افراد نگران:
?افراد نگران نميتوانند ترديد و بلاتكليفي را تحمل كنند، كمالگرا هستند و نسبت به پيامدهاي منفي كارهاي خود احساس مسئوليت مي كنند.

?نظريه هاي اجتماعي و اجتماعي-فرهنگي?
▪️شرايط پر استرس، مثل فقر، اسكان نامناسب، پيش داوري، و تبعيض نيز مي تواند در ابتلا به GAD سهم داشته باشد.
▪️اين اختلال در قشر كم درامد جامعه دو برابر شيوع دارد.
▪️همچنين در افرادي كه متاركه كرده اند، طلاق گرفته اند يا بيوه شده اند نيز فراوانتر است.
▪️(مهم)▪️اين اختلال (GAD) در سياهپوستان آمريكايي، مخصوصا زنان سياهپوست، رايج تر است.

 

?#درمان_اختلال_اضطراب_تعميم_يافته?

?مثل اكثر اختلالات اضطرابي، مي توان GAD را با دارو يا روان درماني هاي استانداردشده، مثل CBT يا با تركيبي از هردو، مورد مداوا قرار داد.
?اما تصميم گيري درباره ي اين كه چه نوع درماني مورد استفاده قرار گيرد معمولا مهمترين مساله اي است كه روان شناسان باليني با آن روبرو هستند، مخصوصا در مورد اختلالات فراگير، مثل GAD.
?اگر كنترل سريع اختلال مهم باشد، دارو پيشنهاد خواهد شد.
?در غير اين صورت، بايد روان درماني استاندارد و طولاني مدت (مثل CBT) يا برنامه هاي خودياري ارايه شود.

?دارودرماني?
?معمولا “بنزوديازپين ها” اولين داروهايي هستند كه براي درمان افراد مبتلا به GAD تجويز مي شوند.
?از يك داروي جديد به نام باسپيرون(buspirone) نيز براي درمان GAD استقاده مي شود.
?داروهاي تري-سايكليك(تري سيكليك، سه حلقه اي)، و SSRIها نيز براي درمان GAD استفاده مي شوند كه بهتر از بنزوديازپين ها محسوب مي شوند زيرا مثل آنها به اعتياد منجر “نميشوند”.

❄️روان درماني شناختي-رفتاري❄️
?درمان شناختي-رفتاري براي اختلال اضطراب تعميم يافته معمولا از تعدادي عنصر تشكيل مي شود كه مهمترين آنها عبارتند از:
١.? خود-نظارتي
٢.? آموزش ريلكسيشن يا آرميدگي
٣.? بازسازي شناختي
٤.? تمرين رفتاري

?در خود نظارتي(self-monitoring) به درمانجويان آموزش داده مي شود كه از الگوهاي ثابت رفتاري خود و جرقه هايي كه باعث آغاز نگراني مي شوند، آگاه شوند.
?اين جرقه ها معمولا افكار فرد درباره ي رويدادهاس آينده هستند، رويدادهايي كه احتمال وقوع آنها بسيار كم است(مثلا، مرگ يكي از بستگان در تصادف رانندگي به هنگام رفتن به اداره).
?آموزش ريلكسيشن(relaxation training) يا آرميدگي روش خوبي براي مقابله با استرس مزمن در مبتلايان به GAD است.يكي از تكنيك هاي خاص در آموزش ريلكسيشن، آرام بخشي تدريجي ماهيچه هاست.
?از بازسازي شناختي براي به چالش كشيدن سوگيري در پردازش اطلاعات در مبتلايان به GAD استفاده مي شود.
?در تمرين رفتاري(behavioral reahearsal) رفتارهاي خوب و سازگارانه براي مقابله(كنار آمدن، كوپينگ) تمرين مي شوند تا به هنگام مواجهه با جرقه ي آغاز كننده ي نگراني، فرد بتواند آنها را به كار ببرد. اين تمرين مي تواند به صورت تجسمي يا به طور عملي باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed