اسپرم

آنچه باید درباره اسپرم بدانید با وجود اینکه به دلیل مسائل فرهنگی صحبت کردن در خصوص برخی مسائل سلامتی چندان…

ختنه مردان

 ختنه به بریدن و زدودن تمام یا بخشی ازحشفه (پوست ختنه‌گاه) از آلت تناسلی مرد خَتنه می‌گویند. به هنگام ختنه…

منی

طبق تعریف متون اسلامی منی عبارت است از مایع غلیظ غدد تناسلی در مردان که حین مقاریت، احتلام یا استمنا…
02188347862