تمایل جنسی

سکس مقعدی

برای کسانی که هویت مذهبی برای خود انتخاب کرده اند فتوای آیت الله مکارم شیرازی را در این خصوص ارائه…
تمایل جنسی

سکس دهانی

برای کسانی که هویت مذهبی برای خود انتخاب کرده اند فتوای آیت الله مکارم شیرازی را در این خصوص ارائه…
تمایل جنسی

فواید سکس

1- کاهش استرس بر اساس تحقیقات انجام شده در اسکاتلند یکی از اثرات قابل توجه رابطه جنسی، پایین آوردن فشارخون…
تمایل جنسی

چرخه پاسخ جنسی

پیش از خواندن این مطلب، مبحث تمایل جنسی را مطالعه فرمایید چرخه پاسخ جنسی شامل 4 مرحله است: میل جنسی/برانگیختگی…
تمایل جنسی

تمایل جنسی

تمایل جنسی بهنجار رفتار جنسی بهنجار، رفتاری است که: – موجبات لذت فرد و شریک جنسیش را فراهم می آورد…