برنامه رادیویی زنده دکتر شمشیری

دکتر شمشیری آذر ۱۹, ۱۳۹۵ ۰
برنامه رادیویی زنده دکتر شمشیری

شنبه ها از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۴۵
موج اف ام ۹۴ برای تهران
موج ای ام ۱۳۳۲ برای شهرستانها
موضوعات بهداشت روان
این هفته: رابطه والد و نوجوان

فرستادن دیدگاه »