درمانگر خانم برای واژینیسموس

دکتر شمشیری مرداد ۱۹, ۱۳۹۷ ۰

بجز دکتر شمشیری بعنوان سرپرست تیم درمان، >سرکار خانم نیکزاد فوق لیسانس روانشناسی> در حال حاضر در تیم درمان کلینیک در حیطه اختلالات مختلف افسردگی و اضطراب و وسواس و مشاوره ازدواج و خانواده و بویژه در درمان واژینیسموس همکاری می نمایند.

فرستادن دیدگاه »