?#ملاكهاي_تشخيصي_اختلال_یادگیری_خاص?

?معيار A:
مشکلات یادگیری و استفاده از مهارت های تحصیلی، به صورتی که با وجود حداقل یکی از نشانه های زیر مشخص می شوند که به رغم اجرای مداخله هایی که این مشکلات را هدف قرار میدهند، حداقل به مدت ۶ ماه ادامه داشته اند:
١.?خواندن بی دقت یا اهسته و پرزحمت کلمه (مثل خواندن کلمات تکی با صدای بلند به صورت نادرست یا اهسته و با تردید، غالبا کلمات را حدس می زند، مشکل فهمیدن کلمات دارد).
٢.? مشکل درک کردن معنی آنچه خوانده شده است (مثلا ممکن است متن را درست بخواند، والی توالی، روابط، نتیجه گیری ها، یا معانی عمیق تر آنچه خوانده شده است را درک نکند).
٣.? مشکلاتی در رابطه با هجی کردن (مثلا ممکن است حروف صدادار یا بی صدا را اضافه، حذف، یا جایگزین کند).
٤.? مشکلاتی در رابطه با بیان نوشتاری (مثلا خطاهای متعدد دستوری یا نقطه گذاری در جملات میکند، از سازمان دهی پاراگراف نامناسب استفاده میکند، بیان نوشتاری عقاید، واضح نیست).
٥.? مشکلات تسلط یافتن بر معنی عدد، واقیت ریاضی را مانند همسالانش یاداوری کند، برای جمع کردن اعداد تک رقمی با انگشتانش میشمرد، در واست محاسبه حساب گم میشود و ممکن است روش ها را تغیر وضع دهد).
٦.? مشکلاتی در رابطه با استدلال ریاضی (مثلا در به کار بردن مفاهیم، واقیت ها، یا روش های ریاضی برای حل کردن مسایل کامی مشکل شدیدی دارد).

?معيار B:
مهارت های تحصیلی که تحت تاثیر قرار گرفته اند به میزان چشمگیری زیر سطحی هستند که از سن زمانی فرد انتظار می رود، و اختلال قابل توجهی در عملکرد تحصیلی یا شغلی، یا در فعالیت های زندگی روزمره ایجاد می کنند، طوری که آزمون های پیشرفت استاندارد شده که به صورت فردی اجرا شده اند و ارزیابی بالینی جامع، آن را تایید می کنند. در مورد افراد ۱۷ ساله و بزرگتر، سابقه مستند مشکلات یادگیری مختل کننده می تواند جایگزین ارزیابی استاندارد شده باشد.

?معيار C:
مشکلات یادگیری در طول سال های دبستانی شروع می شوند، والی تا زمانی که ضروریات برای این مهارت های تحصیلی که تحت تاثیر قرار گرفته اند، بیش از توانایی های محدود فرد نباشند، ممکن است به طور کامل آشکار نشوند (برای مثال، در آزمون های زمان بندی شده، خواندن یا نوشتن گزارش های پیچیده طولانی برای موعد تعیین شده، بار تحصیلی بیش از حد سنگین).

?معيار D:
این مشکلات یادگیری با ناتوانی عقلانی، تیزی بینیایی یا شنوایی اصلاح نشده، اختلالات روانی یا عصبی دیگر، ناملایمات روانی-اجتماعی، فقدان مهارت در زبان آموزش تحصیلی، یا آموزش تحصیلی نامناسب، بهتر توجیه نمی شوند.

?توجه: چهار ملاک تشخیصی باید بر اساس ترکیب بالینی سابقه فرد (رشدی، پزشکی، خانوادگی، تحصیلی)، گزارش های مدرسه، و ارزیابی روانی-تحصیلی برآورده شوند.

?اختلال يادگيري خاص

?#ديسلكسيا_مشكل_خواندن?

❄️مشكل ديسلكسيا(dyslexia، مشكلِ خواندن، خوانش پريشي) اين است كه فرد در درست خواندن، يا سريع خواندن و درك مطلب مشكل دارد، و اين ناتواني با سن عقلي، هوشبهر، و شرايط درسي و تحصيلي مطابقت ندارد.
❄️كودك مبتلا به ديسلكسيا كلمات را تحريف مي كند، به جاي يكديگر به كار ميبرد يا كلا نميخواند و صرفا مقداري از مطالب خوانده شده را ميفهمد.
❄️اين اختلال در پسران شايعتر از دختران است.
❄️اكثر مطالعات طولي نشان ميدهند كه ديسلكسيا يك سمپتوم مستمر و مزمن است، نه اينكه صرفا يك تاخير رشدي در توانايي خواندن باشد.
❄️در كودكان مبتلا به اين مشكل، توانايي خواندن با افزايش سن بيشتر مي شود، با اين حال، فاصله ي كودكان مبتلا به مشكل خواندن و كودكان سالم، در طول زمان باقي مي ماند.
?#انواع_ديسلكسيا?

١.? “ديسلكسياي فونولوژيك”(phonological dyslexia)، كه ديسلكسياي ديسفونتيك، ديسلكسياي شنيداري(سمعي)، يا ديسفونزيا نيز ناميده مي شود، “شايعترين” نوع ديسلكسيا است. كودكان مبتلا به آن در شناسايي حروف صدادار(phonemes) در داخل كلمات مشكل دارند و نميتوانند حروف را به صداي آنها ربط دهند.
٢.? “ديسلكسياي ديداري”(بصري،visual dyslexia)، ديسلكسياي ديس آيدتيك، سطحي، يا ديس آيدسيا نيز ناميده مي شود. كودكان مبتلا به ديسلكسياي ديداري كلمات را مي توانند تلفظ كنند “اما” در تلفظ كلماتي كه تلفظشان با نوشتنشان تفاوت دارد مشكل دارند(مثلا who،any) و به همين دليل تا اندازه بسيار زيادي مجبورند با ديدنِ كلمات آنها را ياد بگيرند.
٣.? “ديسلكسياي ميكس”(mixed dyslexia)، ديسلكسياي ديسفون آيدتيك نيز ناميده مي شود، اين ديسلكسيا به تركيبي از ديسلكسياي “فونولوژيك” و “ديداري” اشاره دارد.
٤.? “ديسنوميا”(dysnomia)، كه ديسلكسياي سمانتيك(معنايي)،آنوميا، يا نقص در سرعتِ نام بردن نيز ناميده مي شود. در يافتن و به ياد آوردن كلمات مشكل دارد(مثلا ميگويد همون چيزه ديگه)
٥.? “نقص مضاعف”(double deficit) يا مشكل مضاعف. اين اصطلاح نشان ميدهد كه كودك هم ديسلكسياي “فونولوژيك” و هم “ديسنوميا” دارد.

?#ديسگرافيا_مشكل_نوشتن?

?در ديسگرافيا(dysgraphia) يا مشكل در نوشتن(نوشتار پريشي)، مهارت هاي نوشتن بسيار ضعيفتر از آن هستند كه از سن تقويمي، ضريب هوشي، و سوابقِ تحصيلي كودك انتظار مي رود.
?كودك نميتواند به راحتي بنويسد و در نوشتن مطالب، مرتكب غلط هاي دستوري، نقطه گذاري، پاراگراف بندي، و املايي مي شود، و دست خط بسيار بدي دارد.
?ديسگرافيا از پيشوند ديس(نه،ضد،اشكال،بد) و گرافيا(نوشتن) تشكيل شده است و در كل به معناي مشكل در نوشتن يا بد نوشتن است.
?#انواع_ديسگرافيا?

١.? “ديسگرافياي ديسلكسيك”(dyslexic dysgraphia)، دست خط كودك ناخواناست، مخصوصاً زماني كه متن دشوار است. كودك در هجي كردن شفاهي كلمات عملكرد بدي دارد، اما مي تواند متون كتبي را نسبتا خوب كپي كند و در نقاشي كردن نيز مشكل چنداني ندارد.(ديسگرافياي ديسلكسيك را ميتوان مشكلِ نوشتن از نوع مشكل خواندن، يا نوشتارپريشي خوانش پريشانه ترجمه كرد). مهارتهاي حركتي ظريف(fine motor skills) را با سرعت عادي به اجرا در مي آورد(سرعت ضرب گيري با انگشتان روي ميز عادي است).

٢.? “ديسگرافياي حركتي”(motor dysgraphia)، دست خط كودك ناخواناست، و متني كه كپي كرده است نيز ممكن است ناخوانا باشد. “هجي كردن شفاهي كلمات عادي است”. اما در “نقاشي” كشيدن معمولا مشكل دارد. سرعت ضرب گرفتن با انگشتان نيز غير عادي است.

٣.? “ديسگرافياي فضايي”(spatial dysgraphia)، دست خط كودك و همچنين، متني كه كپي كرده ناخواناست. “هجي كردن شفاهي كودك عادي است”. “نقاشي” او بسيار بد است، اما سرعت ضرب گيري با انگشتان روي ميز عادي است.
?#ديسكلكوليا_مشكل_رياضي?

?ويژگي اصلي ديسكلكوليا(dyscalculia) يا مشكل “رياضي” اين است كه توانايي انجام دادن محاسبات رياضي بسيار ضعيفتر آن است كه از سن تقويمي، ضريب هوشي، سوابق تحصيلي كودك انتظار مي رود.
?ديس به معناي مشكل، و كلكوليا به معناي محاسبه و رياضي است.
?مهارت هايي كه در افراد مبتلا به مشكل رياضي نقص پيدا مي كنند عبارتند از:
١.? كودك اصطلاحات رياضي را متوجه نمي شود و نمي تواند آنها را نام ببرد؛
٢.? معناي مسائل رياضي را نميتواند بخواند؛
٣.? اعداد كتبي(نماد اعداد) يا علائم رياضي را تشخيص نمي دهد و آنها را نميتواند بخواند.
٤.? اعداد و نمادهاي رياضي را نميتواند به طرز صحيح رونويسي كند؛
٥.? به ياد نمي آورد كه عمليات رياضي چگونه انجام شده اند؛
٦.? معادلات رياضي را نمي توانددرست حل كند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed