آموزش به مادران اتیسم

بهزیستی روانشناختی :

بر اساس پژوهشها بهزیستی روانشناختیِ مادران کودکان مبتلا به اوتیسم پایینتر از مادران کودکان عادی است  و این مادران به علت وجود کودک مبتلا به اوتیسم سطح پایینتری از بهزیستی روانشناختی را تجربه میکنند.

بهزیستی روانشناختی هم مولفه های عاطفی و هم مولفه های شناختی دارد.

افراد با احساس بهزیستی زیاد، به طور عمدهای هیجانات مثبت را تجربه میکنند و از حوداث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند؛ در حالی که افراد با بهزیستی کم، حوداث و موقعیت‏های زندگیشان را نامطلوب و ناخوشایند ارزیابی میکنند و بیشتر هیجانات منفی را تجربه میکنند

بهزیستی روانشناختی مستلزم درک چالشهای وجودی زندگی است. این رویکرد رشد و تحول فرد را در برابر چالشهای وجودی زندگی بررسی میکند وبه شدت بر توسعه انسانی تأکید دارد.

برای مثال، دنبال کردن اهداف معنادار، تحول و پیشرفت را در پی دارد. بر اساس نتایج یک پژوهش، کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم ضربه‌های مخربی را بر سازگاری و بهزیستی روانشناختی خانواده‌ها وارد می‏سازد. به نحوی که خانواده‌های کودکان اوتیسم مشکلات سازشی بیشتری نسبت به والدین کودکان عادی دارند.  بهزیستی روانشناختی را باید خوشبختی دانست که از طریق رویارویی با چالشهای زندگی، مشکلات و نیازها به دست می آید، نه آن خوشی که از طریق تفریح و نداشتن هرگونه کشمکش و تعارض و نه با داشتن زندگی یکنواخت و بدون تغییر و پستی بلندی به دست آمده است .

سیما زمانی ارشد روانشناسی تربیتی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed