پارکینسون

بيماري پاركينسون اغلب با سطح پايين تر تستسترون و كاهش ميل جنسي همراهي دارد. در يك مطالعه در مردان جوان با پاركينسون سن 36 تا 56 سال،  تا 40 % ميل جنسي شان كاهش يافته بود. مردان پاركينسوني همچنين دچار اختلال نعوظ؛ انزال زودر، هم هستند. از طرف ديگر درمان با دوپامين و  آگونيستهاي آن باعث  رفتارهاي هيپرسكچوال ميشود. گاه همراهي با شیفتگی دارد. هيپر سكچواليتي به علاوه به دليل تحريك عمقي مغز از هسته ساب تالاميك هم روي ميدهد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید:
نوشته های مرتبط